Zajęcia z kadrą zarządzającą wspierające umiejętności przywódcze, budowanie zespołów, indywidualne podejście do pracowników oraz mierzenie efektów ich pracy stanowiły pierwszą część warsztatów u jednego z czołowych przewoźników w regionie.

Druga część to praca ze spedytorami, najczęściej bardzo młodymi ludźmi, nad doskonaleniem ich umiejętności pracy w trudnych, stresujących sytuacjach, kiedy presja czasu i naciski klientów budują dodatkowe napięcia i są generatorem konfliktów.