Szkolenia i warsztaty dla zespołów i menadżerów

„Zadbaj o ludzi, a ludzie zadbają o Ciebie!”

To hasło Sam Waltona, założyciela Wallmartu, nie straciło nic na swojej wartości. Budowanie efektywnych zespołów oraz doskonalenie umiejętności kadry menedżerskiej pozwala skutecznie uciekać konkurentom. Działania podnoszące kwalifikacje pracowników są kluczowym czynnikiem rozwoju Twojej firmy, wzrostu sprzedaży oraz pozytywnego wizerunku w otoczeniu biznesowym.

Prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji i integracji zespołów, motywacji i identyfikacji z firmą, budowania spoistości zespołu i zarządzania relacjami z klientem. Z menedżerami pracuję nad rozwojem przywództwa, zarządzaniem firmą/działem, wprowadzaniem zmiany i zarządzaniu ludźmi. Realizuję szkolenia i warsztaty w oparciu o założenia strategiczne przedsiębiorstw i dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Korzyści dla Twojej firmy:

  • lepsza komunikacja w firmie
  • wzrost efektywności zarządzania
  • wzrost zysku
  • wzrost odpowiedzialności pracownika za pracę i identyfikacji z firmą
  • wzrost motywacji w zespole
  • lepsza komunikacja z klientem
  • wzrost satysfakcji i zadowolenia z pracy
  • ułatwienie zarządzania zmianą
  • poprawa kultury organizacyjnej