Zarządzanie i organizacja sprzedaży

Zwiększam przychody Twojego biznesu

Realizuję założone cele poprzez warsztaty i szkolenia z zakresu technik sprzedaży, budowania wartości, technik wpływu oraz budowania i utrzymywania relacji z klientem. Wprowadzam rozwiązania skutecznie wpływające na wzrost sprzedaży i obronę marży. Pracuję bezpośrednio z zespołami sprzedażowymi oraz indywidualnie z poszczególnymi handlowcami.

Wspólnie z Dyrektorami i Kierownikami Sprzedaży opracowuję szczegółową strategię, biorąc pod uwagę specyfikę działalności firmy, strukturę organizacyjną oraz analizę konkurencji. Wdrożone rozwiązania, efektywnie wpływają na wzrost przychodów Twojej firmy. Z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie sprzedażą pracuję indywidualnie. Zajęcia mają charakter coachingowy i doradczy.

Korzyści dla Twojej firmy:

  • wzrost zysku
  • wzrost sprzedaży
  • wzrost marży
  • wzrost lojalności klientów
  • wzrost satysfakcji klientów