Category Archives: Blog

Akademia Przywództwa 01-03.2024

Bardzo aktywny czas pierwszych kilku tygodni roku i pracą z zespołem menedżerskim firmy PRUiM.

Niezwykle zaangażowany zespół, bardzo otwarty na zmiany i doskonalenie. To zawsze duża satysfakcja pracować z taką grupą! Przeszliśmy wspólnie przez zagadnienia komunikacji zarządczej, przywództwa i pracy zespołowej. Dziękuję za Waszą otwartość i zaufanie 🙂

Zajęcia menedżerskie i zespołowe 10.2023 – 03.2024

Intensywna praca z zespołami spółki BART, lidera systemów filtrowentylacji przemysłowej i odpylania. Zaczęliśmy w październiku zajęciami dotyczącymi negocjacji w biznesie, a początek roku to zagadnienia przywództwa i pracy w efektywnym zespole.

Dziękuję! Świetna atmosfera i zespoły o wielkiej uważności! Już planujemy kolejne działania na rok bieżący!

Coaching menedżerski 10-12.23

Praca z doświadczonym menedżerem nad rozwojem i doskonaleniem wieloletniego biznesu. W dodatku takiego, który nadaje swoimi produktami koloryt i lekkość. Jak w każdej branży jest wiele wyzwań oraz wiele radości i satysfakcji. Flagi, proporce, namioty, odzież i mnóstwo dodatkowych rekwizytów wspierających biznes klientów. Jest świetne rzemiosło, ale jest też sztuka i pole do kreatywności! 🙂

Planujemy kontynuację w 2024!

Zarządzanie Projektem 09-12.23

Project Management, czyli jak do wyzwania i chaosu wprowadzić porządek i przewidywalność 🙂

Cykl zajęć z menedżerami odpowiedzialnymi za realizację prac o charakterze projektowym. Praca nad złożonymi ofertami, realizacja wielomiesięcznych kontraktów w środowisku budowlanym, współpraca z generalnymi wykonawcami inwestycji. Ciągłe starania, by pogodzić interesy rozmaitych sponsorów, kontraktorów i własne. Zmagania się z czasem, budżetem i jakością. Zarządzanie projektami w pigułce, a jednocześnie zanurzone w realiach biznesowych przedsiębiorstwa. Wielkie plany i żmudne realizacje, a na końcu satysfakcja z wykonanego dzieła!

Branża usług prawnych 06-09.23

Kompleksowe podejście do wyzwań stojących przed branżą zaawansowanych usług prawniczych.

Zespół wspólników pełen energii, zaangażowania, a jednocześnie humoru i sporej dawki dystansu do siebie i świata. Poszliśmy pełną ścieżką począwszy od komunikacji, komunikacji zarządczej, przywództwa i pracy zespołowej. Całość kończyliśmy budowaniem strategii, precyzowaniem celów i niezbędnych działań.

Serdecznie dziękuję za wysiłek wspólny i wysoki poziom identyfikacji z tematami zajęć oraz Wasze zaangażowanie.

Praca z zespołem sprzedaży 05.23

Początek zajęć u jednego z największych polskich touroperatorów. Zajęcia z zespołem sprzedażowym dedykowane typologii klientów, prowadzeniu rozmów telefonicznych, ustalaniu potrzeb, reagowaniu na trudne zachowania. Warsztaty zmierzające do podniesienia retencji klientów, dosprzedaży imprez w docelowej destynacji, a konsekwencji do wzrostu przychodów.

Ciąg dalszy zapowiadany jest na październik.

Generalny wykonawca 02 – 04.23

Intensywne prace warsztatowe z zespołem prężnej firmy budowlanej działającej na rynku budownictwa kubaturowego i remontów. Komunikacja, komunikacja zarządcza, praca z trudnymi zachowaniami klienta, radzenie sobie z konfliktem, odpowiedzialność i realizacja biznesowych celów to przewodnie tematy zajęć.

Cyfrowa jagoda 01 – 05.23

Cyfrowa jagoda to tajemnicza nazwa firmy wytwarzającej wyrafinowane oprogramowanie i aplikacje. Produkty opracowywane są na zamówienie i pod szczegółową specyfikację i wymagania klientów. Wspierają biznes w różnych branżach i oddziałują na różne biznesowe aspekty.

Pracowaliśmy wspólnie nad pracą zespołową i jej organizacją w czasie, a także nad rachunkiem kosztów i projektowym zarządzaniem.

Wielkie małe pojazdy 01 – 08.23

W styczniu rozpocząłem współpracę z firmą 3d-elements i marką Scale parts zajmującą się między innymi wytwarzaniem wspaniałych modeli naczep ciężarowych w skali 1:14. W modelach jest dopracowany każdy detal. Wierni firmie klienci, a zarazem pasjonaci modelarstwa na całym świecie doceniają produkty 3d-elements i lokują u niej coraz większe zamówienia. Firma świadczy także specjalistyczne usługi cięcia i gięcia elementów metalowych, spawania i znakowania.

Nasza praca ma charakter ciągły. Doskonalimy zagadnienia jakościowe i wprowadzamy do produkcji elementy lean manufacturing. Wzmacniana jest praca zespołowa, czego efektem jest rosnące zadowolenia klientów i prestiż firmy.

English? Yes! 01 – 06.23

W pierwszej połowie roku włączyłem się w intensywne działania na rzecz doskonalenia umiejętności zespołów w jednej z największych w kraju firm edukacyjnych zaangażowanej na rynku w usługi nauczanie języka angielskiego. Edu Bears posługuje się swoją oryginalną metodyką i współpracuje z setkami szkół na terenie kraju, a także poza granicami.

Pracowałem ze świetnym zespołem. Pomagałem wejść na wyższy poziom w zakresie sprawowania przywództwa, wystąpień publicznych, komunikacji i negocjacji biznesowych. Zajęliśmy się także planowaniem biznesu i kreśleniem strategicznych wyzwań na kolejne lata!

Kontynuacja projektów 01 – 06.23

Czy jest coś dającego większą satysfakcję jak zaproszenie do kontynuacji działań i dalsza praca z dotychczasowym klientem? Ta satysfakcja stała się moim udziałem! Z niezmiernym zadowoleniem przyjąłem zaproszenie do wznowienia warsztatów szkoleniowych i doradczych u śląskiego lidera w branży technik wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.

Tym razem z zespołami menedżerskimi pracowaliśmy nad niełatwymi relacjami z klientami, konfliktami w środowisku zawodowym oraz negocjacjami w biznesie. Dodatkowo analizie poddane zostały procesy systemów motywacyjnych oraz zarządzania projektami i planowania.

Zarządzanie oraz Trudne zachowania klientów 11.22 – 02.23

Zajęcia z kadrą zarządzającą wspierające umiejętności przywódcze, budowanie zespołów, indywidualne podejście do pracowników oraz mierzenie efektów ich pracy stanowiły pierwszą część warsztatów u jednego z czołowych przewoźników w regionie.

Druga część to praca ze spedytorami, najczęściej bardzo młodymi ludźmi, nad doskonaleniem ich umiejętności pracy w trudnych, stresujących sytuacjach, kiedy presja czasu i naciski klientów budują dodatkowe napięcia i są generatorem konfliktów.

Doskonalenie procesów 05 – 12.22

Rachunek kosztów, systemy motywacyjne, zarządzanie projektowe, budowanie kultury organizacyjnej oraz skuteczne zarządzanie wynikami w sprzedaży to tematy projektów realizowanych w kilku firmach w branżach specjalistycznych systemów przemysłowych, automatyki, wentylacji, kogeneracji oraz dozoru CCTV.

Efekty to małe i większe usprawnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw budujące sprawniejsze struktury i organizację pracy, a w konsekwencji wpływające na podniesienie wyników finansowych i wzrost satysfakcji w pracy.

Warsztaty szkoleniowe 10 – 12.22

Z zespołem firm z branży projektowania instalacji sanitarnych, ciepłowniczych i gazowych pracowaliśmy wspólnie nad doskonaleniem osobistej aktywności zawodowej w czasie oraz postępowaniu z trudnymi zachowaniami klientów.

Sporo praktycznych przypadków, analizy konkretnych zdarzeń z historii spółki oraz wiele świetnych udzielanych sobie nawzajem komunikatów zwrotnych.

Kontynuacja prac planistycznych 08 – 10.22

Początek jesień to szereg projektów nastawionych na aspekty rozwojowe i zarządcze doskonalenie w branży budowlanej: generalny wykonawca, producent specjalistycznych obiektów budowlanych oraz wykonawca usług wykończeniowych.

Strategie, plany rozwojowe i komunikacja zarządcza 12.21 – 04.22

Pierwsza część roku to także intensywne zajęcia warsztatowe i wypracowanie strategii dla kilku firm między innymi z branży stolarki okiennej i drzwiowej, projektowania aplikacji mobilnych oraz oraz usług finansowania i kredytów.

Równolegle ze strategią pracowaliśmy także nad doskonaleniem metod zarządzania i zarządczą komunikacją.

Projekt szkoleniowy 10.21 – 04.22

Dalszy intensywny etap prac z zespołami wiodącej na rynku firmy działającej w branży HVAC. Zagadnienia komunikacji biznesowej, pracy w zespole na rzecz generowania wspólnej wartości oraz kwestie procedur i procesów, w oparciu o które działa spółka.

Mnóstwo dobrych doświadczeń, wdrożone nowe rozwiązania i wielka otwartość uczestników na zmiany. Takie środowisko zawodowe daje w pracy wiele satysfakcji i pozwala rozwijać skrzydła 🙂

Jubileusz współpracy – 12.2021

Już od 3 lat mam wielki zaszczyt współpracować z wiodącą firmą działającą w branży ochrony środowiska, odpadów biodegradowalnych i recyklingu FUE Sp. z o.o. Jestem świadkiem przełomowych, innowacyjnych rozwiązań wspartych niesłychaną energią i kreatywnością obecnego Właściciela, a zarazem sukcesora w firmie rodzinnej. Na fundamentach zbudowanych przez ojca jego następca tworzy dziś nową jakość i rozwija nowe usługi. Wytycza w branży nowe kierunki i staje się dla nich wzorem.

Zresztą zajrzyjcie do załączonego artykułu i zapoznajcie się ze zdaniem eksperta!

Planowanie i rozwój biznesu 09-11.21

Jesienią miałem zaszczyt pracować z właścicielami prowadzącymi biznes w zakresie usług projektowania i szycia. Działają na bardzo wymagającym rynku, gdzie kryterium ceny odbierane jest jako szczególnie silny wyróżnik. Wspólne działania koncentrowały się na przygotowaniu planów strategicznego rozwoju firmy. Uporządkowanie strumieni przychodów i rentowności, przeliczenie tych wielkości na kanały sprzedaży oraz harmonogramowanie aktywności niezbędnych dla realizacji celów finansowych to kluczowe obszary naszej pracy. Ambitne plany właścicieli i ich osobiste zaangażowanie dają silne podstawy do realizacji przyjętych zamierzeń.

Strategia i zespołowa praca z klientem 06-09.21

Środek roku upłynął na warsztatach i zajęciach strategicznych z zarządem i zespołem firmy serwisowej działającej w branży klimatyzacji i ogrzewania. Zespołowa praca z klientem plus skuteczna komunikacja i budowanie relacji wewnątrz firmy i wobec jej interesariuszy do tematy dominujące zajęcia szkoleniowe. Z kolei praca nad strategicznym rozwojem biznesu, kierunkami wzrostu, rynkami i klientami, do których warto kierować biznesowe zaangażowanie były analizowane i budowane podczas wspólnej pracy z zarządem spółki. Firma prowadzi działalność w całej Polsce, stąd spektrum naszych prac było bardzo rozległe.

Zarządzanie zespołem i budowanie strategii 05-07.21

Biznes gastronomiczny został w okresie pandemii mocno dotknięty obostrzeniami i ograniczeniami. Do tego dołączył się naturalny lęk klientów przed masowym korzystaniem z usług i przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych. Tym większa dla mnie satysfakcja, że mogłem pracować wspólnie z właścicielką świetnej kawiarni i zarazem czytelni. Niebo w mieście Jaworzno to doskonałe miejsce na kawę, napoje i wyśmienite ciastka. A poza tym klimat, przyjaźń i otoczenie sprzyja naturalnemu relaksowi.

Wspólnie z właścicielką mieliśmy okazję konstruować strategię biznesową oraz wprowadzać narzędzia do zarządzania sporym zespołem. A na samej górze na drogowskazie satysfakcja klienta i jego jak najczęstszy powrót do Nieba. No, bo, czy tutaj nie chce się wracać? 😀

Organizacja biznesu i zarządzanie 04-05.21

Kolejne dwa miesiące wspólnej pracy z kadrą zarządzającą Generalnego Wykonawcy inwestycji budowlanych. Firma specjalizuje się w projektach mieszkaniowych i biurowych. Organizacja procesów w spółce oraz podział odpowiedzialności pomiędzy kluczowych menedżerów to główne obszary naszego działania. A efektem stała się większa sprawność operacyjna i oszczędność czasu. Poza tym wzrost jakościowy i minimalizacja ryzyk towarzyszących codziennej aktywności.

Zarządzanie projektowe 03-06.21

W marcu 2021 renomowana firma z branży systemów automatyki i wentylacji zaprosiła mnie do współpracy w zakresie doskonalenia umiejętności kadry menedżerskiej. Pracowałem między innymi z Product Managerami, Kierownikami Robót oraz Liderami Działów i Zespołów. Zajęcia dotyczyły wzmocnienia indywidualnych i zespołowych kompetencji uczestników w aspekcie zarządzania projektami inżynierskimi, budowania efektywnej komunikacji w zespołach, koncentrowaniu się na efektywności działań, a w konsekwencji nad podniesieniem skuteczności, terminowości i rentowności zleceń.

Kilkumiesięczny projekt zakończyliśmy w czerwcu. Wypracowaliśmy konkretne narzędzia zarządcze. Dokonaliśmy także wspólnie próby zmodyfikowania niektórych procedur regulujących firmowe procesy. Miałem okazję poznać zespół znakomitych fachowców, a jednocześnie ludzi otwartych na zmiany i wciąż doskonalących swoje umiejętności.

 

Rozwój sprzedaży – 02-03.21

Oszczędne zużywanie energii, dostęp do źródeł odnawialnych, troska o środowisko i optymalizacja kosztów w zarządzaniu energią to zagadnienia, wobec których staje dziś bardzo wielu przedsiębiorców. Elektro Efekt Pawła Masłonia pomaga biznesowi efektywnie i mądrze gospodarować energią oraz obniżać energochłonność i koszty. Ułatwia także migrację w stronę firm przyjaznych środowisku.

 

Projekt dotyczył szerokiego spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem sprzedażą, budowaniem relacji z klientami i podejmowania decyzji w na konkurencyjnym rynku oraz wymagającym środowisku biznesowym. Miałem okazję poznać firmę Elektro Efekt od środka 😀, a jednocześnie przekonać się, jak unikalna, firmowa aplikacja „Twój Energetyk”, potrafi skutecznie wspierać klientów w zarządzanie energią.

Polska firma inżynierska – 01-03.21

Środowisko firmy inżynierskiej, gdzie pojawiają się co rusz nowe wyzwania i gdzie projekty z rzadka są do siebie podobne wymaga nieprzeciętnego zaangażowania i nieprzeciętnych umiejętności. Tym większa to dla mnie satysfakcja, że zostałem zaproszony przez właściciela, Andrzeja Bijaka, i mogłem włączyć się w proces budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Pracowaliśmy wspólnie nad zagadnieniami strategii, precyzowaliśmy główne strumienie przychodów i segmenty klientów, analizowaliśmy wewnętrzne procesy i wyzwania organizacyjne stojące przed firmą.

Właściciel rozwija przedsiębiorstwo w wielu kierunkach, dbając zarówno o stronę technologiczną, infrastrukturę i przyrost umiejętności, ale także o czynniki wzmacniające zespół, jego identyfikację z firmą i motywację. Zakład jest na najlepszej drodze, aby stać się, zgodnie zw swoją misją, najlepszą firmą i pracodawcą w swojej branży w lokalnym środowisku.

Klient, klient i klient – 01 – 02.21

Początek roku to intensywny projekt rozwojowy w branży systemów alarmowych i dozorowych.

Niekończąca się droga do pozyskiwania klientów, budowania z nimi relacji i wsłuchiwania się w ich potrzeby. Przenikanie się procesu sprzedaży z procesem pomagania… lub odwrotnie 🙂

Strategia pozyskiwania nowych kontaktów w biznesie, miejsca, gdzie można spotkać najlepszych klientów i, co najważniejsze, jak sobie zaplanować działania, by ich efektywność i skuteczność szła w parze z osobistą satysfakcją Twoją i Twojego klienta.

 

Podróż biznesowa. . . i nie tylko – 11.20 – 01.21

 

Moja pierwsza, długa podróż z Rego Bis w styczniu dobiegła końca 😀. Moc wrażeń, ciekawych wątków i wspólnych emocji ❗

Bynajmniej nie był to urlop 😁 ale wspólna praca nad zagadnieniami komunikacji, kreowania wartości, pracy zespołowej, strategii i odpowiedzialności w biznesie. Miałem wielką przyjemność poznać Właścicielkę i jej zespół oraz pracować z osobami przepełnionymi pasją do swojej pracy i kochającymi to, co robią, pełnymi ❤ dla klientów, entuzjastami podróży, ciekawymi nowych kultur i kuchni, języków, zwyczajów i krajobrazów.

A przy okazji: jeśli szukacie niebanalnych lokalizacji na wypoczynek, jeśli chcecie odwiedzić miejsca rzadziej uczęszczane, jeśli nie znacie jeszcze Macedonii, Czarnogóry, Albanii i innych miejsc na Bałkanach, nie wahajcie się! Jeden z największych touroperatorów w Polsce, Rego Bis, dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń❗
Podobnie, jak i mnie, tyle że w wymiarze biznesowym i międzyludzkich relacji 🙂 Dziękuję!

 

Sprzedaż i praca spedytora – 10-12.2020

Projekt szkoleniowy w branży TSL dotyczył zagadnień technik sprzedaży, budowania relacji z klientami oraz niełatwych sytuacji w pracy spedytora. Poddaliśmy analizie proces nawiązywania kontaktów z klientem, budowania klimatu zaufania, rozpoznawania potrzeb oraz zamykania transakcji. Z drugiej strony przyjrzeliśmy się wspólnie trudnym zachowaniom klienta w branży transportowej i wspólnie szukaliśmy najlepszych rozwiązań i reakcji w takich sytuacjach. Zajęcia odbywały się w warunkach „online” 🙂 Uczestnicy bardzo aktywnie włączali się w zagadnienia warsztatowe i jednocześnie czuwali nad bieżącymi sprawami zawodowymi. Mimo tych wyzwań kilka dni spędzonych na wspólnej pracy dało nam wszystkim wiele satysfakcji i wartości. Serdecznie Wam dziękuję!

Projekt w branży elektroinstalacyjnej – 08-09.2020

Koniec lata i początek jesieni to ciekawy projekt wsparcia doradczego i szkoleniowego w budowaniu wartości i porządkowaniu strategii w firmie dystrybucyjnej działającej w branży artykułów elektrotechnicznych. Seria spotkań konsultacyjnych z właścicielem spółki zaowocowała wypracowaniem szeregu działań i celów w obszarze rozwoju strategicznego. Z kolei zajęcia warsztatowe z zespołem to doskonalenie komunikacji biznesowej oraz wzmacnianie spoistości wewnętrznej grupy i pracy zespołowej.

Serdecznie dziękuję, że mogłem przyczynić się wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółki i że mogliśmy wspólnie wypracować nowe kierunki jej rozwoju.

Silesia Maraton – 10.2020

Tyle hałasu… i po wszystkim🏅
Czy 🏃 jest fajne? W okolicach 30km zaczynam mieć wątpliwości, a po 35km jestem przekonany, że NIGDY WIĘCEJ ‼️😏
Co roku podobnie… 🥵😁
Jest rekord życiowy! 💪😁 Sukces, czyli 3:52❗

Nowe doświadczenie w branży developerskiej – 08-10.2020

 

Od sierpnia aż do początku października miałem przyjemność pracować dla firmy wspierającej swoimi usługami branżę developerską. Mój klient specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych materiałów graficznych dla małych, średnich i dużych inwestycji deweloperskich. Wykonuje wizualizacje, karty mieszkań i lokali w standardzie 3D, przygotowuje wirtualne spacery oraz rozmaite strony www dla tych inwestycji. Intensywna praca dotyczyła zagadnień tworzenia i modyfikacji strategii, organizacji oraz działań nakierowanych na pozyskiwanie zleceń u większych firm developerskich.

Miałem przy okazji możliwość zapoznania się ze świetnie zorganizowanym i ambitnym przedsiębiorcą, który także znalazł dla siebie doskonałą szansę na rozwój w trudnym okresie pandemii, przenosząc niemal całkowicie swój biznes do świata wirtualnego. Niemal, ponieważ spotkania z klientami poprzez platformę wideo-elektroniczną trudno nazwać wirtualnymi 🙂 Z wielką satysfakcją obserwowałem poczynania firmy i jednocześnie z wielkim zadowoleniem przyjąłem, że mogłem ten rozwój i przesunięcie na kolejny poziom konkurencyjności wspierać!

Spotkanie z Maciejem Wituckim – 02.2020

Aktywność na stanowisku Doradcy Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan to oprócz biznesowych zajęć także okazja do spotkania interesujących postaci.

Związek gościł w lutym u siebie Macieja Wituckiego, Prezydenta Konfederacji Lewiatan. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja i żywa wymiana poglądów. Związek jest głosem pracodawców, więc i sprawy przedsiębiorczości były pierwszoplanowe!

Strategie rozwojowe – 01-07.2020

Pierwsza część roku to intensywne zajęcia warsztatowe i wypracowanie strategii dla kilku firm miedzy innymi z branży produkcyjnej tworzyw sztucznych, projektowania inżynierskiego oraz usług związanych z obsługą szkód komunikacyjnych.

Wsparcie szkoleniowe kadry w branży TSL – 02-03.2020

Luty i marzec to praca ze świetną grupą młodych menedżerów wiodącej firmy przewozowej. Kolejny projekt zamknięty, choć żałuję, że już się zakończył… 🙂
Komunikacja menedżerska, zarządzanie, budowa zespołów, motywowanie i elementy aktywności sprzedażowej – wiele aspektów codziennej kierowniczej aktywności.

Cykl szkoleń w firmie Mustang – 01-05.2020

Początek roku to start dużego projektu szkoleniowego w czołowej regionalnej firmie porządkującej świat i utrzymującej stan naszego środowiska w zielonym kolorze 🙂

Warsztaty z komunikacji, pracy zespołowej i odpowiedzialności stanowiskowej dla szerokiego grona kadry. Nawet pandemia nie przeszkodziła, chociaż wprowadziła niespodziewane opóźnienie.

Planowanie strategiczne od 11.2019

W listopadzie rozpoczął się wielomiesięczny projekt doradztwa strategicznego dla firmy obsługującej rynek komunikacyjny. Przedsiębiorstwo wprowadza na rynek nowatorskie rozwiązania i ma śmiałe plany wyprzedzenia konkurentów. Systematycznie wzmacnia swoje kompetencje i przewagę. Opracowujemy szczegóły organizacyjne, finansowe i polityki HR. Przedsięwzięcie jest w trakcie budowania i rozwijania konkretnych elementów. Mam przyjemność wspierać te pomysły i budować wspólnie z przedsiębiorcami poszczególne etapy ich strategii biznesowej.

Projekt szkoleniowy w branży IT – 10-12.2019

Jesienne wyzwanie: cykl szkoleń komunikacyjnych i zespołowych w branży usług internetowych. Strony, sklepy, portale, aplikacje mobilne, kampanie  internetowe, social media itd. A poza tym PHP, CSS, HTML, GUI itp. 🙂

Kolejny Linkedin Local Jaworzno – 10.2019

I jeszcze jeden LinkedIn Local Jaworzno. Świetna organizacja i grupa zapalonych przedsiębiorców. Z

Mateusz Janarek, Martin Andrzejewski  i Łukasz Jędraszkiewicz. Interesujące tematy i mnóstwo miejsca do networkingu!

Silesia Maraton – 10.2019

Wielki wysiłek, długie przygotowania, ale jest i sukces 🙂 !!!

Silesia maraton poniżej 4 godzin! Czekałem na to kilka lat 🙂 Na bieżni Stadionu Śląskiego była euforia, oj była!

Projekt doradczy – 08-09.2019

Zakończył się projekt doradztwa strategicznego dla sieci hurtowni działającej w branży brukarskich materiałów budowlanych. Nowe doświadczenia i nowe pomysły. Nowatorskie rozwiązania, a w tle wizja dużego skoku do przodu i wyjścia daleko przed konkurencję!

Coaching menedżerski – od I połowy 2019

Od pierwszej połowy 2019 roku mam zaszczyt pracować indywidualnie z jednym z najzdolniejszych menedżerów, jakich spotkałem na swojej drodze zawodowej. Dla mnie to wielkie wyróżnienie, że wybrał właśnie mnie.

Wspieram jego aktywność w wielu obszarach dotyczących prowadzenia, zarządzania i rozwoju jego firmy. To i przyjemność i wielkie wyzwanie móc współtworzyć sukces przedsiębiorstwa wiodącego w branży gospodarowania odpadami. Skala inwestycji oraz śmiałość planów ekspansji budzą respekt. Z biznesowego punktu widzenia firma zaczyna wyścig o pierwszeństwo w poziomie innowacji w branży w naszym regionie, a nawet kraju. Z punktu widzenia osobowości menedżerskiej mam przyjemność pracować z niezwykle poukładanym i dojrzałym, choć jednocześnie bardzo młodym człowiekiem.

Półmaraton Dąbrowski – 04.2019

Wielki dzień w firmie Bajger Consulting! Konrad Bajger pobił rekord firmowy! Uzyskałem najlepszy wynik w półmaratonie spośród wszystkich pracowników Bajger Consulting ever! Wyzwanie wisi na wysokości 1:42:12

W przyszłym roku także będę: Półmaraton Dąbrowski – fantastyczna impreza!

Projekt w branży ochrony zdrowia – 01-06.2019

Pomiędzy styczniem a czerwcem 2019 realizowałem wspólnie z biznesowym partnerem, firmą LuminarMed, bardzo duży projekt szkoleniowy dla prywatnej firmy prowadzącej usługi w branży medycznej. Przedsiębiorstwo prowadzi POZ, przychodnię, szpital wielospecjalistyczny, opiekę długoterminową, a nawet sieć aptek.

W projekcie uczestniczył bardzo duży zespół. W zajęciach brało udział blisko 60 osób mających bezpośredni kontakt z pacjentami i ich najbliższymi. Projekt obejmował także kadrę menedżerską. Jest to pierwsza część większej całości. Zajęcia dotyczyły profesjonalizmu w pracy, komunikacji i zagadnień związanych z tzw. „trudnymi zachowaniami” pacjenta w placówce medycznej. Kadra menedżerska pracowała nad aspektami zarządzania, kierowania zespołami, planowania czasu i negocjacji. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie zespołów, liczny udział i bardzo budujące komentarze i refleksje :). Kontynuacja projektu spodziewana jest jesienią.

Śląski Związek Pracodawców Lewiatan

Jestem aktywnym uczestnikiem wydarzeń związanych z przedsiębiorczością w regionie. Wspieram wysiłki Prezesa Marka Zychli na rzecz rozwoju i zaangażowania środowiska pracodawców w Śląskim Związku Pracodawców Lewiatan.

21 maja miało miejsce świetne spotkanie ze znakomitymi panelistami: Jerzym Buzkiem, Janem Olbrychtem i Henryką Bochniarz. Tym większe brawa dla organizatora: Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan! Klimatyczne wnętrza chorzowskiej Sztygarki, a w nich rozmowy o biznesie i przedsiębiorczości, wyzwaniach dla Polski i naszej europejskiej wspólnoty. Wiele ważkich słów oraz zachęta do wysiłku i aktywnego wpływania na rzeczywistość! A zatem, Drodzy przedsiębiorcy, Do dzieła!

BNI i BNI Zagłębie – 10.2018-09.2019

Od października 2018 r mam przyjemność pełnić funkcję Prezesa grupy BNI Zagłębie. W marcu 2019 r grupa zachęciła mnie do przedłużenia tej misji o kolejne 6 miesięcy. To wielkie wyróżnienie, ale także wyzwanie i odpowiedzialność.

Niezależnie od zaangażowania w Grupie prowadzę także aktywność na forum BNI w województwie śląskim. Jestem certyfikowanym trenerem BNI, uczestniczę w forach i spotkaniach na terenie regionu. Od czerwca 2019 pełnię także funkcję Ambasadora grupy Meridian, świetnego zespołu przedsiębiorców spotykającego się regularnie w Chorzowie.

Cykl zajęć z kadrą menedżerską – 01-03.2019

Branża wspierająca ochronę środowiska i uczestnicząca w procesie poprawy ekologicznych deficytów we współczesnym świecie to dzisiaj wielkie wyzwanie. Firmy działające w obszarze zagospodarowania i skutecznego recyklingu odpadów mają przed sobą poważną i wzniosłą misję, ale też borykają się z niemałą liczbą ograniczeń, regulacji, a czasem także niezrozumienia.

Przez pierwszy kwartał roku 2019 miałem przyjemność pracować z kadrą menedżerską jednej z wiodących na terenie województwa śląskiego firm zaangażowanej w wykorzystanie biodegradowalnych nieczystości. Jestem pod wielkim wrażeniem wizji i planów strategicznych przedsiębiorstwa. W szczególności mama tu na myśli zamiary i działania zmierzające do zbudowania nowoczesnych linii technologicznych mających posłużyć maksymalnemu wykorzystaniu odbieranych odpadów w celu ich przetworzenia do dalszego wykorzystania np. pod postacią humusów i nawozów.

Zajęcia dotyczyły zagadnień budowania przywództwa, zarządzania przedsiębiorstwem, kierowania ludźmi i komunikacji menedżerskiej.

Praca z zespołem handlowym – 09-12.2018

Po raz kolejnym przyszło mi pracować z zespołem bardzo oddanym swojej pracy, a jednocześnie mocno związanym ze sobą i silnie się wspierającym. To wielka satysfakcja, móc pracować z takimi ludźmi, a jednocześnie duża dawka przyjemności.  To także okazja do pogratulowania kadrze zarządzającej umiejętnego budowania kultury organizacyjnej, która kapitalnie wspiera takie zachowania i zachęca do stałego rozwoju. Pracowałem z zespołem zaangażowanym bezpośrednio w zarządzanie sprzedażą, samą sprzedaż oraz wspierającym działania sprzedażowe w firmie handlowej aktywnej na rynku kosmetyków, wyrobów medycznych i lekarstw.

Najistotniejszym elementem warsztatów były zagadnienia pracy zespołowej i powiązania wartości wytwarzanych na każdym stanowisku pracy. Grupa wypracowała wspaniałą misję dla swojej firmy. Uczestnicy jeszcze lepiej poznali się nawzajem i mieli okazję do szczerych uwag i komentarzy dotyczących swojej pracy i jej wkładu we wspólne dobro. Szczegółowej analizie poddane zostały także procesy pracy z zespołem handlowym, budowania autorytetu lidera i wzmacniania postaw proaktywnych w grupie. Cieszę się, że mam okazję współpracować z zespołami pełnymi zapału, chęci do zmian, ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz otwartości na innych.

Cykl zajęć w branży ubezpieczeniowej – 09-12.2018

Jesień 2018 to także seria warsztatów szkoleniowych dla jednej z największych firm ubezpieczeń majątkowych działających na rynku Zagłębia. Ponownie miałem satysfakcję spędzić wiele godzin z zespołem zaangażowanym, oddanym liderowi i jednocześnie „pozytywnie zakręconym” na punkcie swojej pracy. Zazdroszczę Właścicielce i jednocześnie gratuluję, że potrafi wokół siebie gromadzić takie nietuzinkowe zespoły. Kapitalnym doświadczeniem jest obserwowanie symbiozy występującej pomiędzy pracownikami, a Właścicielką. Wielka zasługa w tym Właścicielki, ale też wielkie brawa dla całego zespołu.

Cieszę się, że mogłem swoją aktywnością i, mam nadzieję, inspiracją włączyć się w doskonalenie kultury pracy u tego zacnego przedsiębiorcy. Z przyjemnością i uznaniem obserwuję dalszy rozwój i wzrost tej firmy. Komunikacja biznesowa, która jest podstawą wszelkich relacji, była zaczynem naszych spotkań. Praca z klientem, rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb wsparte szczerym i pełnym entuzjazmu doradztwem budowały klimat dalszych prac. I tak prawie do samych świąt 🙂

 

Warsztaty komunikacji, budowania relacji i sprzedaży – 09-11.2018

W ciągu trzech miesięcy pracowaliśmy wytrwale ze wspaniałym zespołem firm działających w branży personalizowanych materiałów reklamowych i gadżetów. Miałem okazję poznać środowisko świetnych specjalistów, oddanych swojej pracy i budujących sukcesy biznesowe w oparciu o bardzo jednoznacznie deklarowane wartości. To był niezwykle emocjonujący, a jednocześnie bardzo praktycznie i owocnie spędzony czas. W świecie, w którym ważne są wyniki, liczby, słupki i progres można zachować i pielęgnować kapitalne relacje i przyjaźń. Po wielu godzinach zajęć i ja czuję się Waszym przyjacielem. I jestem z tego dumny.

Zaczęliśmy od komunikacji, a następnie zaczęliśmy opisywać ofertę pod kątem budowania wartości. Istotnym elementem zajęć stało się zarządzanie swoimi aktywnościami w czasie i w kontekście wcześniej zdefiniowanej unikalnej propozycji sprzedaży (USP). Sama sprzedaż oparta o budowanie solidnych i długoterminowych relacji z klientami podparta na koniec elementami kreowania i wzmacniania osobistej satysfakcji z pracy i swojego zaangażowania zamknęły klamrą cały projekt.

Planowanie strategiczne – 07-08.2018

Okres urlopowy i panujące wysokie temperatury nie oznaczają bezczynności przedsięwzięć biznesowych 🙂 Przeciwnie, dla wielu jest to właściwy czas, aby przyjrzeć się swojej działalności pod kątem tego, jak wygląda ona dziś i co można zrobić, aby uczynić ją bardziej przewidywalną. Miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch ciekawych projektach rozwojowych nakierowanych na sprawy strategiczne. Pracowałem z dwojgiem przedsiębiorców nad zaplanowaniem i uporządkowaniem ich biznesowej aktywności.

Oba projekty dotyczyły zagadnień, którym wielu przedsiębiorców nie poświęca wystarczająco dużo uwagi w codziennej pogoni za pozyskiwaniem, a następnie realizowaniem zleceń. W sytuacji, kiedy troska o bieżącą rentowność i bezpieczeństwo firmy przesłaniają najbliższy horyzont, brak jest niekiedy wystarczającej determinacji i sił, aby zmierzyć się z działaniami zapewniającymi stabilność i przyspieszenie kursu firmy w nadchodzących miesiącach i latach. Opierając się na energii i zaangażowaniu obojga przedsiębiorców wspierałem ich wysiłek w budowaniu strategii ich firm, wykorzystaniu szans rynkowych i wzmocnienia silnych stron oraz atutów, jakimi dysponują w swoich organizacjach.

Mapowanie procesów – 06.2018

W czerwcu kontynuowałem prace z zespołem jednego z klienta działającego w branży usługowej na terenie całej Europu. Ten etap prac polegał na zmapowaniu wybranych procesów biznesowych przebiegających w spółce oraz opisaniu ich odpowiednimi procedurami. swoimi działaniami objęliśmy cztery kluczowe procesy przedsiębiorstwa, w których Właściciele zauważali najwięcej potencjalnych deficytów oraz możliwych oszczędności. Wybrane procesy zostały poddane analizie oraz szczegółowemu przedstawieniu w postaci mapy przepływu czynności oraz decyzji wraz z przypisanymi obszarami odpowiedzialności.

Same procedury stały się efektem odpowiedniego zmapowania zachodzących czynności i określenia osób/działów, które swą aktywnością wypełniają poszczególne czynności. Prace warsztatowe zaangażował szeroki zespół przedsiębiorcy. Końcowym etapem działań będzie jeszcze szkolenie zespołów pracowniczych w zakresie opisu procesów i stosowania wypracowanych procedur.

Komunikacja w środowisku pracy – 05.2018

Miałem przyjemność prowadzić warsztaty szkoleniowe dla szerokiego grona pracowników spółki HERA, wiodącego biura rachunkowego i kadrowego w regionie. W zajęciach wzięło udział około czterdzieściorga pracowników firmy zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą klientów firmy.

Sam będąc klientem tej szacownej spółki, potrafię spojrzeć na jej specyfikę i potrzeby ze strony osoby zaangażowanej we współpracę, co stało się bardzo pomocnym atutem zarówno pod kątem przygotowania się do zajęć, jak i później samego ich poprowadzenia.

Uczestnicy żywo reagowali na tematykę i sposób poprowadzenia warsztatów, których dodatkowym elementem były pomysły i propozycje usprawnienia codziennych działań firmy. Wszystkie rozwiązania zostały zapisane i będą podlegały systematycznemu wprowadzaniu do biznesowej codzienności spółki.

Certyfikowany Trener BNI – 05.2018

Udziałem w sesji Train the Trainers 2 zakończyłem swoją pracę w drodze do uzyskania statusu Certyfikowanego Trenera BNI. Oprócz stałych paneli edukacyjnych w grupie BNI Zagłębie będę mieć przyjemność prowadzić warsztaty W1 do W6 dla koleżanek i kolegów z całej naszej organizacji. Dla nowych, wstępujących do BNI, także szkolenia MSP.

Do zobaczenia na szkoleniach i warsztatach!

Półmaraton Dąbrowski – 04.2018

Mój kolejny „wyczyn” biegowy, satysfakcja i radość ma mecie 🙂

Choć tym razem pogoda nie sprzyjała, temperatura męczyła, a wiatr, ja to zwykle czyni, wiał w twarz.  Niemniej na mecie czekały medale pamiątkowe i duuuuużo wody. Za rok powtarzam!

Zdjęcia za www.csir.pl

Zarządzanie procesowe – 02-03.2018

Początek roku to intensywne prace związane z wprowadzaniem elementów zarządzania procesowego w jednej ze spółek usługowych, wiodącego podmiotu w swej branży w regionie. Analizie poddanych zostało kilka aktywności przedsiębiorstwa, w których tworzona jest istotna wartość, a które mogą być jednocześnie źródłem dodatkowych oszczędności. Pierwszy etap to identyfikowanie deficytów i obszarów problemowych. Takich, gdzie wskazana jest interwencja lub modyfikacja, aby proces przebiegał prawidłowo, zgodnie z oczekiwaniami Zarządu i przy spełnieniu wymagań klienta.

Etap kolejny polega na opisaniu i zmapowaniu wybranych procesów oraz skomponowanie odpowiadających im procedur. Prace warsztatowe angażują szerszy zespół przedsiębiorcy. Uczestnicy włączają w konstrukcję procesów i procedur swoje doświadczenia, a jednocześnie, jako osoby czynnie zaangażowane w te procesy, są rzeczywistym motorem modyfikacji. Zajęcia będą kontynuowane także w maju. Elementem końcowym stanie się raport będący podstawą do podjęcia przez spółkę dalszych kroków odnośnie zarządzania procesowego w organizacji.

Wycena spółki w branży budowlanej- 12.2017

Razem ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem pracowaliśmy na zlecenie Korporacji Budowlanej, jednej z największych działających w branży budowlanej na rynku województwa podkarpackiego. Przedmiotem prac była wycena wartości spółki zajmującej się świadczeniem usług budowlanych. Wycena została przeprowadzone stosownie do postanowień standardów wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opisanych w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW), Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym (KSWS) – Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw. Zespół oparł się w wycenie przede wszystkim na podejściu dochodowym.

Podejście Income Approach wyznaczyło wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału). W przypadku spółki wybraliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flows) za lata 2017-2020 opartą na przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF (Free Cash Flows to Firm).

Podejście majątkowe (Asset-Based Approach) z wykorzystaniem wartości skorygowanych aktywów netto zastosowaliśmy jedynie jako uzupełnienie metody dochodowej, która została ostatecznie zarekomendowana naszemu Zleceniodawcy.

Warsztaty z zarządzania procesowego i komunikacji – 11.2017

Październik i listopad upłynął na intensywnej pracy dla jednej z czołowych spółek działających w branży wspierającej ochronę zdrowia. Firma ma rozproszoną strukturę i prowadzi salony sprzedaży w kilku województwach. Zajmuje się sprzedażą detaliczną do końcowego odbiorcy oraz dystrybucją produktów pod własną marką na terenie całej Polski.

Zajęcia dotyczyły dwóch obszarów: szeroko rozumianej komunikacji menedżerskiej oraz zarządzania procesowego. Warsztaty miały interaktywny charakter, angażowały wszystkich uczestników i, co najważniejsze, koncentrowały się na konkretnych problemach i zagadnieniach dotyczących firmy. Miałem przyjemność poznać wspaniałych ludzi, niezwykle aktywnych i zaangażowanych w to, co robią, pełnych energii oraz oddania. Kreatywnych i chętnych do współpracy. Miałem także okazję przekonać się kolejny raz i ugruntować swoją opinię, że takie postawy są możliwe jedynie w środowisku biznesowym, które stawia na otwartość opinii, zachęca do artykułowania własnego zdania i chętnie tego zdania wysłuchuje. Uczmy się wszyscy i bierzmy przykład z takiego stylu i kultury pracy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – 11.2017

Konrad Bajger, reprezentując ŚZP Lewiatan, wziął udział w organizowanym w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej spotkaniu dedykowanym przedsiębiorcom chcącym inwestować w rozwój swojej firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników. Impreza odbywała się pod hasłem „Inwestycja w kompetencje pracownika kluczem do sukcesu Twojej Firmy”.

Celem spotkania było omówienie innowacyjnych rozwiązań – wyznaczania kierunków rozwoju branż w jakich działają przedsiębiorcy, sposobów na efektywne rozwijanie potencjału pracowników w odpowiedzi na wyzwania biznesowe oraz możliwości, jakie daje Baza Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Konrad Bajger wystąpił z prezentacją „Bądź liderem innowacyjnych rozwiązań, wyznaczaj kierunek rozwoju swojej branży”:

W warunkach współczesnego rynku zaczyna brakować już miejsca na błędy. Konkurenci czekają na potknięcia, klienci stali się kapryśni i coraz trudniej o przyzwoitą marżę. W każdej firmie tkwią jednak uśpione i niewykorzystywane zasoby. Na każdym rynku są szanse i okazje do wykorzystania. Celem wystąpienia było przybliżenie i omówienie w gronie przedsiębiorców innowacyjnych rozwiązań rozwojowych, jakie mogą wprowadzić do swojego biznesu.

PKO Silesia Marathon – 10.2017

Stało się!

1 października przebiegłem swój drugi maraton. Wiele wrażeń, mnóstwo fantastycznych kibiców, wspaniała atmosfera… no i ten finisz na bieżni Stadionu Śląskiego! Publiczność wstająca z miejsc, wspierająca dopingiem i oklaskami była rewelacyjną nagrodą za wszystkie trudy oraz mniejsze i większe cierpienia na trasie 🙂

 

 

Efektywność w zarządzaniu HR – 09.2017

Druga połowa września to intensywna praca dla jednej ze spółek działających w branży elektroenergetycznej w województwie lubelskim. Zarząd przedsiębiorstwa zdecydował się na wdrożenie działań zmierzających do wzmocnienia motywacji swoich zespołów pracowniczych i ich integracji w ramach firmy. Podczas kilkudniowych warsztatów pracowaliśmy wspólnie nad identyfikacją i opisem najistotniejszych aspektów, w ramach których spółka może uzyskać najszybsze efekty motywacyjne. Poszukiwaliśmy takich elementów, które są istotne dla pracowników zespołów wykonawczych, a jednocześnie mogą stawać na przeszkodzie w płynności wykonywania pracy oraz obniżają satysfakcję. Z drugiej strony precyzowaliśmy te zachowania i przyzwyczajenia w zespołach, które wpływają niekorzystnie na atmosferę pracy, jej efektywność oraz jakość z punktu widzenia zarządzających firmą.

Zarządowi zależało także na poprawieniu komunikacji i wprowadzeniu skutecznej wymiany informacji pomiędzy zespołami wykonawczymi, a kadrą menedżerską. Wprowadzone będą rozwiązania budujące atmosferę zaufania i zachęcające pracowników do prezentowania swoich opinii dotyczących warunków pracy i rekomendacji jej usprawnienia. Z kolei menedżerowie będą mieć możliwość zwrotnego podzielenia się z pracownikami swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami dotyczącymi ich postaw i zachowań w miejscu pracy oraz jakości wykonywanych zadań. Efektem tych działań jest opracowanie Systemu Motywacyjnego oraz Oceny Okresowej w spółce oraz rekomendacje wdrożeniowe. Projekt w części wdrożeniowej będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości.

Jubileusz SLET – 09.2017

Pierwszego września miałem zaszczyt gościć w siedzibie firmy SLET w Będzinie na jej dumnym jubileuszu 35-o lecia!

Panie Prezesie i wszyscy Pracownicy!

Przyjmijcie, proszę, życzenia dynamicznego rozwoju Waszej Firmy. Życzę Wam wszystkim, aby lata do kolejnego, i następnego, i jeszcze dalszego jubileuszu pełne były dostatku. Życzę Wam wielu zadowolonych i wdzięcznych klientów oraz dużo satysfakcji ze środowiska pracy. Wasz trud, zaangażowanie i niezbędne poświęcenie niech budują nieustannie, mimo rozmaitych zagrożeń, jakie piętrzy dzisiaj współczesny rynek, siłę i przewagę Waszej firmy. Życzę Wam, abyście z tych dokonań czerpali inspirację do dalszych działań.

Młodzieńcze marzenie! :) – 08.2017

W sierpniu, po wielu latach (czemu czekałem z tym aż tak długo?!), zrealizowałem w końcu swoje marzenie z młodości. Zawsze chciałem wejść na Rysy polską stroną, wspinając się z Morskiego Oka, poprzez Czarny Staw, wzdłuż urwistej ściany Kazalnicy i ponad Bulą pod Rysami, a potem mieć komfort zejścia inną drogą. Inną czyli słowacką, bo to jedyna możliwość. Najpierw na przeszkodzie stały minione czasy i meandry bardzo szorstkiej przyjaźni polsko-czechosłowackiej. Ale później to już tylko moje lenistwo 🙂

I stało się! W piękną letnią sobotę znalazłem się na szczycie. Tego dnia było w Rejonie Rysów i Morskiego Oka wyjątkowo tłoczno. Nie zazdroszczę tym wszystkim, których czekała droga powrotna w dół i konieczne mijanki z mrowiem wspinaczy wchodzących na szczyt. A ja dzięki przychylności kilkorga niezawodnych przyjaciół, którzy zechcieli odebrać mnie z Popradzkiego Stawu, dopiąłem tego, czego zawsze chciałem dokonać. Jestem im bardzo wdzięczny.

Mały sukces, ale za to jaka WIELKA radość! 🙂

Certyfikat jakości usług rozwojowych – 07.2017

Moja firma otrzymała Certyfikat Zarządzania Jakością.

Certyfikat został wystawiony przez firmę DEKRA Certification Sp. z o.o. na podstawie audytu dokonanego w siedzibie Bajger Consulting w czerwcu 2017. Potwierdza on zgodność świadczonych usług ze Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0). Standard SUS 2.0 obejmuje wytyczne Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) dla firm świadczących usługi doradcze i szkoleniowe niezależnie od rodzaju i tematyki.

Wymagania standardu ujęte są w 4 kategorie dotyczące:

 • firmy świadczącej usługi szkolenia i rozwoju,
 • usługi szkoleniowo-rozwojowej,
 • kompetencji kadry,
 • organizacji i logistyki usługi szkolenia i rozwoju.

Rozpoznawalny na całym świecie Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że system zarządzania w firmie Bajger Consulting odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.

Do pobrania: 2017_certyfikat Dekra SUS 2.0

Praca z zespołem sprzedażowym – 06. 2017

Przez dwa ostatnie miesiące pracowałem z zespołem sprzedażowym jednej z największych regionalnych firm działających w branży dystrybucyjnej urządzeń technicznych.  Doradcy i Przedstawiciele Handlowi przedsiębiorstwa działają na rynku dużych produkcyjnych firm w regionie, spółek budowlanych, firm wykonawczych i usługowych.

Celem projektu było zaimplementowanie w zespole skutecznych nawyków planowania działań, segmentacji klientów, poszukiwaniu nowych odbiorców i rynków oraz doskonalenie metod i technik sprzedaży, a w tym budowania relacji. Praca w projekcie nastawiona była w pierwszej części na działania w grupie, gdzie ćwiczone były głównie zagadnienia związane z psychologią sprzedaży i omawiane ciekawe przypadki płynące z praktyki zawodowej Sprzedawców. W kolejnych tygodniach pracowałem z Handlowcami indywidualnie, doskonaląc ich warsztat pracy podczas bezpośrednich wizyt u klientów oraz analizując wyniki i planując kolejne działania sprzedażowe.

Efektem pracy był wzrost sprzedaży w spółce oraz podniesienie umiejętności i kompetencji Handlowców w zakresie planowania swojej pracy oraz prowadzenia całego procesu sprzedaży, budowania i utrzymywania relacji oraz retencji portfela klientów. Projekt może doczekać się w niedalekiej przyszłości swojej kontynuacji.

Kongres Dyrektorów Finansowych – 05.2017

We wtorek, 23 maja, miał miejsce w Katowicach jeden z kilku ogólnopolskich Kongresów Dyrektorów Finansowych. Impreza wraz z konkursem na Dyrektora Finansowego Roku są inicjatywami niekomercyjnymi, powstałymi we współpracy: Stowarzyszenia ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Grupy Euler Hermes – wiodącego ubezpieczyciela należności handlowych, a także najbardziej opiniotwórczego ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita. Głównym celem pięciu Kongresów jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. Jest to największe tego typu wydarzenie organizowane dla dyrektorów finansowych w Polsce. Osią  Kongresu są merytoryczne prezentacje oraz panele dyskusyjne. Wybitni eksperci wspólnie z przedstawicielami biznesu analizują wyzwania, jakie firmy muszą podejmować w codziennej pracy oraz dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w sposobie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 

Konrad Bajger wziął udział w katowickim Kongresie jako panelista w panelu dyskusyjnym „Sprzedaż a ryzyko. Innowacyjność a nieprzewidywalność rynku – czy w biznesie jest miejsce na zagadki?”. W szacownym gronie przedstawicieli biznesu, środowiska prawniczego i członków ACCA rozważaliśmy różne aspekty ryzyka towarzyszące codzienności biznesowej, poszukiwaniu szans i osłabianiu zagrożeń.

Publikacja w Outsourcing Magazine – 05.2017

Prestiżowy Outsourcing Magazine zamieścił w swoim marcowym numerze wypowiedzi dotyczące dobrych praktyk biznesowych Interim Managerów reprezentujących Stowarzyszenie SIM. Wśród nich znalazły się krótkie syntetyczne opracowania sporządzone przez Konrad Bajgera odnoszące się do Kreowania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwie oraz Budowania wartości w firmie.

X Półmaraton Dąbrowski – 04.2017

W niedzielę, 9 kwietnia, miała miejsce jubileuszowa X edycja Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland. Dąbrowski Półmaraton jest znaczącym wydarzeniem sportowym w Dąbrowie Górniczej i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców woj, śląskiego. Impreza zgromadziła na starcie w tym roku ok. półtora tysiąca biegaczy oraz  klikuset uczestników nordic walking.

Na portalu dla biegaczy Maratony Polskie czytamy: „Ten bieg już od pierwszej swojej edycji uważany był – i słusznie – za półmaraton wyjątkowo udany. Przygotowywany z olbrzymią pasją i rzetelnością od pierwszej edycji był i jest kochany przez uczestników. Dość powiedzieć, że w czasach, gdy biegi odnotowują spadki frekwencji, Półmaraton Dąbrowski w dwóch ostatnich latach zanotował przeszło dwudziestoprocentowe wzrosty ilości uczestników!”.

Podobnie jak w zeszłym roku Konrad Bajger wziął udział w tej pięknej imprezie. Zameldowałem się na mecie w środku stawki, podziwiając liczny udział mieszkańców Dąbrowy Górniczej stojących przy trasie i wspierających nas gorącym dopingiem i zachętą.

XXIV Wielka Gala Rzemiosła – 04.2017

1 kwietnia 2017 roku odbyła się XXIV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Impreza miała miejsce w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu.

W uroczystej Gali udział wzięło dwa tysiące rzemieślników, przedsiębiorców i zaproszonych gości. XXIV Wielka Gala ma dla Izby szczególny wydźwięk – w tym roku Izba obchodzi jubileusz 95-lecia powstania.

Podczas Gali przyznane zostały prestiżowe nagrody:  „Rzemieślnik Roku w województwie śląskim”, „Firma z jakością”, „Firma z przyszłością” oraz „Wiarygodny lider biznesu”. Jak co roku nagrodzeni zostali też sympatycy i wspierający rzemiosło mianem „Spolegliwego przyjaciela rzemiosła”. Wręczone zostały również nagrody laureatom plebiscytu, w którym wyłoniono najlepsze „Firmy Rodzinne województwa śląskiego 2016 roku”.

Konrad Bajger miał zaszczyt uczestniczyć w Gali, oklaskiwać i podziwiać liderów rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości naszego województwa.

Wsparcie sektora MŚP w budowaniu strategii rozwojowych – 03.2017

Zakończył się I etap projektów wspierających przedsiębiorców sektora MŚP w zakresie zarządzania strategicznego oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Podstawowe problemy przed jakimi stają dziś firmy sektora MŚP to najczęściej wzrost przychodów, podniesienie rentowności, redukcja kosztów działalności oraz pozyskiwanie nowych klientów. W okolicznościach, w których przedsiębiorstwa walczą głównie o przetrwanie rzadziej jest miejsce na rozwój rozumiany np. przez wprowadzanie nowych produktów czy usług na rynek, ekspansję lub aplikowanie innowacji. Wiele firm nie ma planów rozwojowych, zachowując przekonanie, że wystarczy reagować na sygnały z otoczenia, a o sukcesie bądź porażce decyduje raczej przypadek i splot okoliczności, a nie planowane działanie i aktywne wpływanie na swoją przyszłość.

Spory odsetek przedsiębiorców, będących motorem polskiej gospodarki, nie postrzega rozwoju swojego biznesu jako działania priorytetowego. Zamiast tego firmy koncentrują uwagę na doraźnym planowaniu i funkcjonowaniu bieżącym. Bajger Consulting bierze udział w szeroko zakrojonym projekcie doradczym, którego zadaniem jest pobudzenie rozwojowe sektora MŚP poprzez działania analityczne, identyfikowanie potrzeb, diagnozę i rekomendacje rozwojowe. W projekcie weźmie udział wiele tysięcy polskich przedsiębiorstw. Część z nich już zakończyła etap wstępny i otrzymała wsparcie z zakresu analizy i diagnozy potrzeb rozwojowych zarówno dla samych przedsiębiorstw, jak i ich pracowników. Miałem przyjemność przyczynić się swoim działaniem do realizacji tych celów.

III Śląska Konferencja Interim Management – 03.2017

Koło Śląskie Stowarzyszenia Interim Management było organizatorem już III edycji Śląskiej Konferencji Interim Management, 9 marca 2017 Hotel Novotel w Katowicach. Konrad Bajger wziął aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu konferencji. Był jednym z panelistów, a jego wystąpienie było poświęcone szerokim aspektom oczekiwań, jakie wobec pracy Interim Managera ma Pracodawca. Konrad Bajger wskazał na główne obszary interwencji z jakim styka się w swojej pracy w środowisku przedsiębiorców. Zaliczył do nich przede wszystkim kwestię Budowania Wartości w firmie oraz koncentrowania się na Rozwiązywania Problemów, a nie symptomów.  Oba aspekty wspierają budowę przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, a także sprzyjają myśleniu i planowaniu strategicznemu w organizacji.

Idea Interim Managementu przybliżana była przez pozostałych prelegentów ze Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Interim Managers. Wszystkie prezentacje dawały pogląd, jak różne zadania może dla firmy realizować Interim Manager, np. przeprowadzenie procesu restrukturyzacji, zbudowania i wdrożenia strategii, także w obszarach sprzedaży czy marketingu. IM angażuje się w porządkowanie finansów, prowadzi nierzadko kluczowe dla firmy rekrutacje, również prowadzi działania przygotowujące firmę do sukcesji. Interim Manager wchodzi do organizacji na określony z przedsiębiorcą czas i realizuje założone z nim cele. Jest z nich bezpośrednio rozliczany.

Interim Management to efektywna forma wspomagania firmy z zewnątrz. Bez wikłania się w relacje personalne, bez świadomości ograniczeń, które w naturalny sposób są efektem przyzwyczajeń pracy w określonym środowisku. IM wzmacnia i usprawnia procesy w firmie, skutecznie rozwiązuje konkretne problemy w organizacji, a co najważniejsze, jego warsztat pracy, doświadczenie i własne know – how zostają w firmie i są wykorzystywane w przyszłości.

 

Wycena spółki – 12.2016

Wespół z jednym partnerów pracowaliśmy na zlecenie Grupy Budowlanej, jednej z największych  działających w branży budowlanej na rynku Polski południowo-wschodniej.  Przedmiotem prac była wycena wartości spółki-córki zajmującej się aktywnością developerską w regionie. Wycena została przeprowadzone stosownie do postanowień standardów wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opisanych w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW), Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym (KSWS) – Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw. Zespół zastosował do przeprowadzenia wyceny podejście majątkowe i dochodowe.

Podejście majątkowe (ang. Asset-Based Approach) wyznaczyło wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. W wycenie uwzględniliśmy także aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe. W przypadku tej konkretnej spółki zastosowaliśmy metodę wartości skorygowanych aktywów netto.

Podejście dochodowe (ang. Income Approach) z kolei wyznaczyło wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału). W przypadku spółki wybraliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) za lata 2016-2019 opartą na przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF (ang. Free Cash Flows to Firm).

Projekt został przeprowadzony w ekspresowym tempie, wychodząc naprzeciw wymaganiom zleceniodawcy.

Reorganizacja spółki – 09-12.2016

Od września do grudnia roku 2016 pracowałem z kadrą menedżerską jednej z najmocniejszych spółek działających w branży dystrybucyjnej urządzeń technicznych, przyrządów i narzędzi.  Klientem przedsiębiorstwa są duże przemysłowe firmy regionalne, spółki budowlane, instytucje, firmy wykonawcze i usługowe oraz wymagający jakości i trwałości odbiorca indywidualny. W realiach szybko i dynamicznie zmieniającej się branży spółka potrzebowała świeżości w obszarze swoich struktur organizacyjnych i modelu biznesowego. Dokonano modyfikacji struktury zależności i organizacji w firmie, czyniąc ją bardziej elastyczną na aktualne potrzeby klienta i konkurencyjne wyzwania przy jednoczesnym zaangażowaniu w proces kreowania wartości w spółce szerszego kręgu pracowników. Nadano większe znaczenie zakresom odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach oraz położono dodatkowe akcenty na cele w wymiarze ekonomiczno-finansowym. Struktura zyskała charakter bardziej macierzowy, wiążąc w procesach biznesowych liczniejsze zespoły pracownicze.

Projekt może mieć charakter rozwojowy i w najbliższym czasie oczekiwany jest jego przegląd.

PKO Silesia Marathon – 10.2016

4f5undxrsdkpy5lergcjr3hhzbfs9f2vefvrumsycwoxs_yrmlnud-ctz7a2jsuufuolz5zliojc6dh_mqcx5mq2ol-ir_tvqusxgkyob604ljwgs0-d-e1-ftW niedzielę, 2 października, Konrad Bajger wziął udział w biegu maratońskim, którego trasa prowadziła ulicami Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. Tuż po starcie uczestnicy pobiegli przez centrum Katowic i Strefę Kultury, mijając Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, budynki NOSPR i Muzeum Śląskiego. Będąc na 15 km trasy, jeszcze świeżym spojrzeniem oglądaliśmy wyjątkowy Nikiszowiec. Półmetek, podobnie jak w ubiegłym roku, wypadł w Mysłowicach. Na 34-38 km maratonu, kiedy to organizm odczuwa już bardzo trudy biegu, mogliśmy liczyć na żywiołowy i głośny doping mieszkańców Siemianowic Śląskich. Biegnąc od Siemianowic Aleją Korfantego, dotarliśmy w końcu do mety usytuowanej w okolicach CH Silesia.dsc09498

Konrad Bajger, podobnie jak wielu innych uczestników maratonu, przyłączył się do akcji charytatywnej. Aby pomóc, wystarczyło przypiąć do koszulki kartkę „biegnę dla Maksa i Mateusza” i dobiec z nią do mety. 16-letni Maks i jego 13-letni brat Mateusz są chorzy od urodzenia na nieuleczalną,  postępującą chorobę genetyczną Sanfilippo, choć do 5 roku życia rozwijali się jak inne dzieci. Obecnie chłopcy nie mogą już samodzielnie egzystować bez całodobowej opieki innych. Niezbędny jest specjalistyczny lek, na który zbierane były pieniądze. Zaangażowanie uczestników, którzy dobiegli do mety z przypiętą do koszulki kartką „biegnę dla Maksa i Mateusza”, zostało przeliczone na konkretną pomoc finansową – Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę na leczenie chłopców.

Był to mój pierwszy bieg maratoński w życiu. Bardzo cierpiałem, ale dobiegłem! 🙂

fragmenty tekstu i górne zdjęcie za: https://silesiamarathon.pl/

Projekt organizacyjny – 08.2016

Organizacja-przedsiebiorstw-McKinseyNa zlecenie jednej ze śląskich spółek inwestycyjnych Konrad Bajger realizuje projekt zmierzający do uregulowania i usystematyzowania modelu zarządzania. Analizie podlegają zarówno procesy biznesowe przedsiębiorstwa, jak i procesy pomocnicze. W oparciu o opisane schematy działań biznesowych powstaje nowa struktura organizacyjna firmy odwzorowująca bieżący model funkcjonowania spółki oraz ułatwiająca ekspansję i rozwój firmy w przyszłości. Zmodyfikowany diagram organizacyjny przedsiębiorstwa określa hierarchię stanowisk w spółce, nadając im nie tylko rangę formalną w strukturze organizacji, ale jednocześnie służąc gradacji odpowiedzialności oraz wspomagając politykę zatrudnienia i płacową w przedsiębiorstwie. Struktura funkcjonalna, o pionowej dominacji służbowych zależności i zachodzących operacji, zawiera również element projektowy (macierzowy) mający wymiar powiązań równoległych, który zawiera w sobie istotny aspekt wpływający na sprawne i efektywne, codzienne funkcjonowanie organizacji. x950x285_Neurosoft_Neurobiz_LudziewBiznesie-600x400

Dalszym krokiem w pracach porządkujących zarządzanie firmą będzie opracowanie regulaminu organizacyjnego. Regulamin będzie opisywał sposób, w jaki funkcjonować ma spółka i jak wyglądać mają zadania jej organizacyjnych komórek także w kontekście ich współdziałania. Z regulaminem i ze schematem organizacyjnym korespondować będą z kolei karty pracy konstruowane dla poszczególnych stanowisk. Karty takie zostaną przygotowane dla kluczowych stanowisk menedżerskich. Określą w sposób bardziej szczegółowy odpowiedzialność, kompetencje i obowiązki osób sprawujących najważniejsze funkcje kierownicze.

Panel ekspercki w Wyższej Szkole Biznesu – 06.2016

Jak zmieniać organizację, by działała lepiej i sprawniej? To pytanie postawiono ekspertom zaproszonym do udziału w kolejnym spotkaniu dąbrowskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zatytułowanym „W Panel eksperckidrodze do ideału organizacji. Praktyczne klucze do sukcesu” Spotkanie odbyło się 17 czerwca 2016 roku. Rozszerzona formuła dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń to „Spotkanie dla menedżerów, którzy nie boją się zmian”. Dzięki uprzejmości i zaproszeniu władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Konrad Bajger wspólnie z dr Beatą Barszczowską wzięli udział w panelu eksperckim, reprezentując Stowarzyszenie Interim Managers.

Występując jako Interim Managerowie opowiadaliśmy o swoich doświadczeniach związanych z potrzebami i oczekiwaniami polskiego biznesu, a także o jego otwartości na usługi menedżerskie dostępne na zewnątrz, poza organizacją. Poruszaliśmy temat trudności z jakimi zmagają się krajowi przedsiębiorcy i dyskutowaliśmy o szerokim wachlarzu kompetencji zarządczych, jakie są do dyspozycji rodzimego biznesu w gronie członków Regionu Śląskiego stowarzyszenia SIM.

fragmenty tekstu i zdjęcia za: http://www.wsb.edu.pl/w-drodze-do-idealu-organizacji-praktyczne-klucze-do-sukcesu-spotkanie-tnoik,new,mg,100.html,10063

Półmaraton Dąbrowski – 04.2016

MEDAL

10 kwietnia odbyła się 9 edycja Półmaratonu Dąbrowskiego.W tym roku na starcie pojawiła się rekordowa ilość uczestników: 1124 w biegu i 176 w nordic walking. Na starcie pojawili się reprezentanci większości miast Śląska i Zagłębia oraz uczestnicy spoza naszego województwa. Impreza miał charakter wyjątkowy, gdyż jej 9 edycja zbiegła się ze stuleciem uzyskania praw miejskich przez Dąbrowę Górniczą.

Wystartowaliśmy z Ujejsca o godz.11.00. Trasa wiodła malowniczymi okolicami wzdłuż zalewów Pogoria IV i Pogoria III. Meta usytuowana była w centrum Dąbrowy Górniczej przed halą sportową.

Konrad Bajger wziął udział w biegu głównym, uzyskując czas 1 godz. i 45 min.

Seminarium dla Grupy Maspex – 04.2016

maspexNa przełomie marca i kwietnia Konrad Bajger prowadził seminarium szkoleniowe dla kadry menedżerskiej Grupy Maspex. Tematyka zajęć dotyczyła Komunikacji w Środowisku Zawodowym. W szczególności:

 • interakcja psychologiczna uczestników i stron procesu komunikacji
 • wielopłaszczyznowość komunikacji międzyludzkiej
 • umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji psychologicznych
 • umiejętność przekonywania, zdolność interpretacji zachowań ludzkich
 • zależności przestrzenne w generowaniu wzajemnego postrzegania się uczestników procesu komunikacji
 • komunikacja niewerbalna: komunikowanie postaw i emocji
 • pantomimika, postawa ciała, czynniki paralingwistyczne i metakomunikaty
 • reguły konwersatoryjne
 • perswazja i techniki wywierania wpływu
 • wrażliwość i odporność na manipulację, asertywność

Zajęcia, poprzez zaangażowanie uczestników w proces edukacyjno-poznawczy, miały charakter interaktywny. Każdy blok tematyczny rozpoczynał się od wypełnienia przez słuchaczy testów autorskich stworzonych wyłącznie na potrzeby szkolenia. Dyskusjom moderowanym i wykładowi towarzyszyły ilustracje tematyczne. Uczestnicy ćwiczyli poszczególne elementy komunikacji, nazywali je oraz interpretowali obserwowane zachowania. Uzasadnienia miały każdorazowo swoje potwierdzenie i rozwinięcie w osobistych doświadczeniach menedżerskich trenerów, empirii, przywoływanej literaturze fachowej oraz zawodowych doświadczeniach uczestników.

Konferencja biznesowa Śląskiego Koła SIM – 03.2016

Śląskie Koło Stowarzyszenia Interim Managers wspólnie ze Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych (Konfederacja Lewiatan) zorganizowało w Katowicach Konferencję biznesową „Nowa jakość w zarządzaniu firmą w fazie rozwoju, zmiany lub restrukturyzacji”.

W Konferencji wzięli udział reprezentanci najwyższej kadry menedżerskiej — Prezesi, Dyrektorzy Zarządzający, Dyrektorzy, Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych oraz Właściciele firm.

Środowisko IM skupia ekspertów podejmujących największe biznesowe wyzwania. 16 marca w Katowicach dzieliliśmy się swoją wiedzą, doświadczeniami i całym dorobkiem zawodowym. Każdy, kto miał okazję uczestniczyć w wydarzeniu, otrzymał bardzo wartościowe kompendium wiedzy i porcję praktycznych wskazówek dotyczących rozwoju swojej firmy, zarządzaniem  w czasie zmiany i kryzysu oraz prowadzenia restrukturyzacji. Mówiliśmy także o specyfice zawodu interim managera oraz korzyściach, jakich może po takiej współpracy oczekiwać przedsiębiorca.

Pokazaliśmy nowe perspektywy dla właścicieli przedsiębiorstw i samych interim managerów, takie jak: wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych w związku z nowym prawem restrukturyzacyjnym, rola interim managera w projektach współpracy jednostek naukowych z biznesem czy też projekty nakierowane na podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Konrad Bajger uczestniczył bezpośrednio w organizacji Konferencji oraz prowadził panel poświęcony zagadnieniom rozwojowym w biznesie.

Diagnoza potrzeb rozwojowych – 02.2016

SONY DSC

Bajger Consulting bierze udział w projekcie doradczo-seminaryjnym adresowanym do grupy spółek PGZ SA działających w województwie śląskim. Celem projektu jest przekazanie wsparcia doradczego i szkoleniowego kadrom zarządzającym różnych szczebli organizacyjnych. Realizacja programu szkoleniowego wspiera trwającą integrację przedsiębiorstw zarówno na gruncie formalnym jak i organizacyjnym oraz obejmuje kolejne obszary współpracy poszczególnych spółek. Może stanowić także pierwszy krok na drodze do budowania w przedsiębiorstwach zasobów kadry rezerwowej. Efekt integracji i unifikacji metod kierowania przy zastosowaniu narzędzi ISA (Indywidualna Strategia Adaptacyjna) i IPD (Indywidualny Plan Działania) obejmuje szereg działań doradczych i warsztatowych w zakresie przekazania i zbudowania wiedzy oraz dostarczenia praktycznych umiejętności zespołom kadr menedżerskich spółek objętych programem.

W ramach projektu zachowywana jest odrębność poszczególnych podmiotów i ich zindywidualizowane potrzeby. Budowana jest jednocześnie wspólnie akceptowana kultura organizacyjna i model sprawowania funkcji kierowniczych. Działania szkoleniowe i doradcze są dostosowane do oczekiwanego tempa integracji podmiotów, zakresu ich potrzeb i z poszanowaniem odrębności w ich bieżącym funkcjonowaniu.

Projekt koordynuje Krzysztof Stadler, właściciel i założyciel Marketing Research Group.

Interim Management – 01.2016

logo_sim_new logo

Konrad Bajger został członkiem zwyczajnym stowarzyszenia SIM (Interim Managers). Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i promocja w przestrzeni publicznej idei interim managementu. Stowarzyszenie dzieli się również swoją wiedzą i doświadczeniem oraz prowadzi aktywność nakierowaną na wzmacnianie kwalifikacji i umiejętności kadr menedżerskich. Większość projektów doradczych realizowana w ramach Bajger Consulting miała i ma właśnie charakter interim management.

Interim Manager, osoba z zewnątrz, działa na rzecz organizacji biznesowej i jest związany kontraktem, umową lub inną formą zobowiązania do osiągnięcia konkretnych, ustalonych z przedsiębiorcą rezultatów biznesowych. W odniesieniu do zamierzonego efektu swoich działań partycypuje także często w ryzyku związanym w sposób naturalny z działalnością biznesową. Najważniejszym, wymiernym czynnikiem opisującym zaangażowanie Interim Managera jest podniesienie wartości firmy w konkretnym obszarze jej biznesowego modelu.

Konrad Bajger działa w Śląskim Kole SIM na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców oraz zachęcenia ich do szerokiego wykorzystywania idei interim managementu w zarządzaniu swoimi firmami. Koło stawia sobie także za cel ochronę i wspieranie interesów menedżerów oraz wzrost poczucia ich bezpieczeństwa zawodowego.

City Trail – 11.2015

City trail 2-1 Trwa 6. edycja Grand Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden – największej imprezy biegowej wa w Polsce. CITY TRAIL jest cyklem biegów przełajowych organizowanych w sezonie 2015/2016 w okolicach 10 największych aglomeracji na terenie całej Polski. W każdym z biegów bierze udział kilkuset biegaczy i biegaczek konkurujących w kategorii open oraz swoich kategoriach wiekowych. Przede wszystkim jest to jednak okazja do wspanialej zabawy i aktywnego spędzenia weekendowego czasu na świeżym pCity trail 3-1owietrzu. Cykl rozpoczął się 13 września 2015 w Bydgoszczy, a zakończy się 20 marca 2016 biegami w Szczecinie i Warszawie. Biegi odbywają się w terenie na dystansie 5 km niezależnie od warunków pogodowych. W ramach zawodów organizowane są także krótsze biegi dla najmłodszych – CITY TRAIL Junior na dystansach od 300 m do 2 km.

fot. Tomasz Jendrzejczyk

 

Konrad Bajger jest uczestnikiem serii CITY TRAIL w Katowicach. Trasa biegowa cyklu katowickiego zlokalizowana jest na terenie lasów w dzielnicy Giszowiec w rejonie stawów Janina i Barbara oraz ośrodka „Rybaczówka”. Więcej na www.citytrail.pl.

fot. Michał Skalski

Kongres Praktyków Biznesu – 09.2015

Konrad Bajger uczestniczyArray.descriptionł  w Kongresie Praktyków Biznesu, który przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, pracowników kadry zarządzającej oraz marketingu sektora MSP miał miejsce w siedzibie Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Wydarzenie stanowiło oficjalną zapowiedź V Europejskiego Kongresu MSP, który już w październiku odbędzie się w Katowicach. W trakcie trwających cały dzień praktycznych prelekcji i spotkań przedsiębiorcy wymieniali się doświadczeniami z rozmaitych obszarów zarządzania i prowadzenia biznesu, m.in. marketingu, finansów, prawa pracy, zarządzania, Public Relations, współpracy z klientem , technik negocjacji i sprzedaży itp.

 Array.description

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny pod nazwą „Wyzwania współczesnego przedsiębiorcy”. Jego tematyka odnosiła się do zagadnień państwa, rynku oraz życia osobistego, jako obszarów wyznaczających ewentualne trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Materiał i zdjęcia za: http://www.humanitas.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=3499/Przedsiebiorcy_spotkali_sie_w_Humanitas

Kolejna edycja projektu ISR – 05.2015

isrKonrad Bajger uczestniczy, jako akredytowany w PARP doradca i trener, w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania.

W projekcie zaangażowane są polskie przedsiębiorstwa  z sektora MŚP dotknięte skutkami stagnacji gospodarczej. Zadania doradcze polegają na wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych pozwalających na prowadzenie działań rozwojowych wobec firm i ich pracowników. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) dzięki wczesnej identyfikacji problemów umożliwia podjęcie interwencji i prowadzenie działań stabilizujących sytuację przedsiębiorcy i pracowników, ale przede wszystkim nakierowany jest na znalezienie i uruchomienie pokładów rozwojowych w przedsiębiorstwach.  Usługa, której celem jest złagodzenie negatywnych skutków stagnacji gospodarczej opiera się na opracowaniu i wdrażaniu działań wspierających podzielonych na 4 etapy:

Etap I – Identyfikacja zagrożeń – czynników i przyczyn osłabiających dynamikę przedsiębiorstwa na rynku

Etap II – Opracowanie diagnozy stanu rzeczy – analiza sytuacji wewnętrznej firmy oraz jej pozycji konkurencyjnej

Etap III – Kompleksowa synteza prowadząca do stworzenia Planu Rozwoju w przedsiębiorstwie – wyznaczenie kierunku działań naprawczych lub rozwojowych

Etap IV – Wdrożenie i realizacja – podjęcie działań szkoleniowych i doradczych

Projekt jest realizowany we współpracy z firmą WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Wolyn Consulting i Grupą Europart Sp. z o.o. z Lublina.

Kontrola projektów EFS – 03.2015

Konrad Bajger podpisał z Grupą Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. umowę na działania kontrolne dotyczące projektów realizowanych w ramach Priorytetu II PO KL.  Audyty projektów szkoleniowych i edukacyjnych rozpoczęły się w marcu. Prace prowadzone są zgodnie z:

 

 • art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
 • § 19 ust. 1 umów o dofinansowanie realizacji projektów
 • umową zawartą pomiędzy PARP a Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. dotyczącej realizacji przedsięwzięcia „Kontrola projektów realizowanych w ramach Priorytetu II PO KL”

Celem działań audytorskich jest weryfikacja zgodności realizacji projektów z umowami o dofinansowanie realizowanymi w ramach

 • Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
 • Poddziałanie 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” – wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

Bieg Walentynkowy – 02.2015

Parkowe Hercklekoty w Chorzowie (14.2.2015)

14 lutego w Parku Śląskim w Chorzowie odbył się bieg Walentynkowy pod dowcipną nazwą Parkowe Hercklekoty. Trasa biegu liczyła ponad 5 km i prowadziła malowniczymi ścieżkami Parku w okolicach Leśniczówki, Planetarium i Restauracji Łania. Piękna zimowa, wciąż pełna śniegu, sceneria oraz już prawie wiosenne słońce tworzyły niepowtarzalny klimat dla tej ciekawej imprezy. Organizatorem biegu była pani Klaudia Kapica na co dzień prowadząca blog Sport w Wielkim Mieście, a także firmę MKteam. Impreza miała piękną oprawę i zgromadziła na starcie blisko 300 uczestników, wśród których wielu wystąpiło w oryginalnych przebraniach nawiązujących do dnia św. Walentego.

Jednym z Partnerów imprezy była znana w regionie i posiadająca piękną tradycję firma SLET Sp. z o.o. z Będzina – dostawca specjalistycznych narzędzi technicznych, prowadząca swój sklep internetowy www.slet24.pl.

Konrad Bajger miał przyjemność uczestniczyć aktywnie w biegu i ukończył go na 19 miejscu.

Życzenia świąteczne – 12.2014

zyczenia

Otwartego serca, ufności wobec innych oraz

pewności własnych przekonań i wytrwałości na obranej drodze,

które dają siłę w wyborze dobrych decyzji

życzy Konrad Bajger

Kontrola projektów EFS – 09.2014

Konrad Bajger podpisał z Grupą Gumułka – Audyt Sp. z o.o. umowę na działania kontrolne dotyczące projektów realizowanych w ramach Priorytetu II PO KL.  Audyty projektów szkoleniowych i edukacyjnych rozpoczęły się we wrześniu i październiku. Kontynuacja prac nastąpi w pierwszym kwartale kolejnego roku. Prace prowadzone są zgodnie z:

 • art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
 • § 19 ust. 1 umów o dofinansowanie realizacji projektów
 • umową zawartą pomiędzy PARP a Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. dotyczącej realizacji przedsięwzięcia „Kontrola projektów realizowanych w ramach Priorytetu II PO KL”

Celem działań audytorskich jest weryfikacja zgodności realizacji projektów z umowami o dofinansowanie realizowanymi w ramach

 • Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
 • Poddziałanie 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” – wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – 07.2014

Konrad Bajger uczestniczy, jako akredytowany w PARP doradca, w projekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Projekt angażuje polskich przedsiębiorców  z sektora MŚP wokół zagadnień rozwojowych związanych z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Na bardzo konkurencyjnych rynkach firmy poszukują wciąż nowych obszarów, w których starają się być lepsze od swoich rywali. W dobie wyrównanych kompetencji technologicznych i organizacyjnych, umiejętności zespołów pracowniczych oraz zbliżonych linii produktowych inicjatywy i projekty z zakresu CSR stają się powoli miejscem, gdzie przedsiębiorcy dostrzegają możliwości zyskania przewagi. Niezależnie od tego, firmy, jako organizacje zanurzone w środowiskach, w których prowadzą działalność, odczuwają potrzebę wspierania rozwoju obywatelskich społeczeństw. Przedsiębiorcy rozumieją, że koncentrowanie się wyłącznie na celach ekonomiczno-finansowych nie przyniesie spodziewanych korzyści w dłuższej perspektywie. Projekt Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Stwarza warunki i możliwości organizacjom do poszukiwania takich dróg rozwojowych, które, uwzględniając potrzeby ekonomiczne, sprawią, że rozwój ten będzie budował:

 • wizerunek firmy wrażliwej na sprawy społeczne i minimalizującej swój niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
 • spójność zespołów pracowniczych i ich identyfikację z firmą
 • lojalność klientów
 • siłę przedsiębiorstwa jako wiarygodnego dostawcy
 • wizerunek pracodawcy pożądanego na rynku pracy, stwarzającego przyjazne i rozwojowe środowisko pracy
 • zdolność firmy dla wspierania lokalnych inicjatyw i projektów społecznych

Projekt jest realizowany we współpacy z firmą Grupa Europart Sp. z o.o. z Lublina.

Współpraca z Grupą Gumułka – 05.2014

indeks

Bajger Consulting rozpoczęła współpracę z jedną z największych firm audytorskich, konsultingowych i szkoleniowych w kraju, Grupą Gumułka. Aktualny zakres współpracy dotyczy przede wszystkim przeprowadzania audytów weryfikujących w ramach projektów systemowych i pilotażowych Krajowego Systemu Usług.

Audyty obejmują usługi:

 • OPTYMAL – szybka optymalizacja
 • ENERGO : zarządzanie efektywnością energetyczną przedsiębiorstw
 • EKO – ochrona środowiska
 • TECH-INFO: wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • AGRO – marketing i sprzedaż produktów w branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Projekt „Strateg” szansą dla śląskich MŚP – 03.2014

Obraz1 Bajger Consulting wespół z firmami PM Doradztwo Gospodarcze z Krakowa i Business Center 1 z Katowic zaangażowana jest w projekt o nazwie Strateg.  Projekt adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Jego celem jest poprawa zdolności przedsiębiorców do planowania długookresowego rozwoju swoich firm w oparciu o działania doradcze zmierzające do opracowania:

 1. Audytu strategicznego
 2. Budowy misji w modelu Ashridge
 3. Wyznaczania celów strategicznych z wykorzystaniem metody BSC

Bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorców płynące z udziału w projekcie to:

 • stworzenie długoterminowych planów strategicznych przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia praktyków i ekspertów
 • wypracowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o analizę szans w otoczeniu i wewnętrznego potencjału firmy
 • samodzielne wyznaczanie celów strategicznych i monitorowanie postępów wdrażania strategii w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników

Kontrakt w branży spożywczej – 01.2014

W końcu roku 2013 firma Bajger Consulting rozpoczęła współpracę z Marketing Research Group nad projektem dotyczącym opracowania, koordynacji i wdrożenia strategii dla przedsiębiorstwa działającego w branży spożywczej. Przedsiębiorstwo jest szybko rozwijającym się podmiotem rozszerzającym systematycznie kanały sprzedaży oraz asortyment swoich produktów.

Zakres prac obejmuje między innymi:

 • Opracowanie koncepcji i głównych kierunków rozwoju
 • Audyt strategiczny organizacji
 • Opracowanie strategii
 • Działania organizacyjno-prawne
 • Budowa wizerunku i tożsamości firmy
 • Działania marketingowe i promocyjne

Prace w projekcie przewidziane zostały na około półtora roku.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – 11.2013

Firma Bajger Consulting została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00293/2013.

Wpisu dokonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (DZ. U. Nr 236, poz. 2365 z późn. zmianami).

Wpis do RIS