maspexNa przełomie marca i kwietnia Konrad Bajger prowadził seminarium szkoleniowe dla kadry menedżerskiej Grupy Maspex. Tematyka zajęć dotyczyła Komunikacji w Środowisku Zawodowym. W szczególności:

  • interakcja psychologiczna uczestników i stron procesu komunikacji
  • wielopłaszczyznowość komunikacji międzyludzkiej
  • umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji psychologicznych
  • umiejętność przekonywania, zdolność interpretacji zachowań ludzkich
  • zależności przestrzenne w generowaniu wzajemnego postrzegania się uczestników procesu komunikacji
  • komunikacja niewerbalna: komunikowanie postaw i emocji
  • pantomimika, postawa ciała, czynniki paralingwistyczne i metakomunikaty
  • reguły konwersatoryjne
  • perswazja i techniki wywierania wpływu
  • wrażliwość i odporność na manipulację, asertywność

Zajęcia, poprzez zaangażowanie uczestników w proces edukacyjno-poznawczy, miały charakter interaktywny. Każdy blok tematyczny rozpoczynał się od wypełnienia przez słuchaczy testów autorskich stworzonych wyłącznie na potrzeby szkolenia. Dyskusjom moderowanym i wykładowi towarzyszyły ilustracje tematyczne. Uczestnicy ćwiczyli poszczególne elementy komunikacji, nazywali je oraz interpretowali obserwowane zachowania. Uzasadnienia miały każdorazowo swoje potwierdzenie i rozwinięcie w osobistych doświadczeniach menedżerskich trenerów, empirii, przywoływanej literaturze fachowej oraz zawodowych doświadczeniach uczestników.