Obraz1 Bajger Consulting wespół z firmami PM Doradztwo Gospodarcze z Krakowa i Business Center 1 z Katowic zaangażowana jest w projekt o nazwie Strateg.  Projekt adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Jego celem jest poprawa zdolności przedsiębiorców do planowania długookresowego rozwoju swoich firm w oparciu o działania doradcze zmierzające do opracowania:

  1. Audytu strategicznego
  2. Budowy misji w modelu Ashridge
  3. Wyznaczania celów strategicznych z wykorzystaniem metody BSC

Bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorców płynące z udziału w projekcie to:

  • stworzenie długoterminowych planów strategicznych przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia praktyków i ekspertów
  • wypracowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o analizę szans w otoczeniu i wewnętrznego potencjału firmy
  • samodzielne wyznaczanie celów strategicznych i monitorowanie postępów wdrażania strategii w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników