Organizacja-przedsiebiorstw-McKinseyNa zlecenie jednej ze śląskich spółek inwestycyjnych Konrad Bajger realizuje projekt zmierzający do uregulowania i usystematyzowania modelu zarządzania. Analizie podlegają zarówno procesy biznesowe przedsiębiorstwa, jak i procesy pomocnicze. W oparciu o opisane schematy działań biznesowych powstaje nowa struktura organizacyjna firmy odwzorowująca bieżący model funkcjonowania spółki oraz ułatwiająca ekspansję i rozwój firmy w przyszłości. Zmodyfikowany diagram organizacyjny przedsiębiorstwa określa hierarchię stanowisk w spółce, nadając im nie tylko rangę formalną w strukturze organizacji, ale jednocześnie służąc gradacji odpowiedzialności oraz wspomagając politykę zatrudnienia i płacową w przedsiębiorstwie. Struktura funkcjonalna, o pionowej dominacji służbowych zależności i zachodzących operacji, zawiera również element projektowy (macierzowy) mający wymiar powiązań równoległych, który zawiera w sobie istotny aspekt wpływający na sprawne i efektywne, codzienne funkcjonowanie organizacji. x950x285_Neurosoft_Neurobiz_LudziewBiznesie-600x400

Dalszym krokiem w pracach porządkujących zarządzanie firmą będzie opracowanie regulaminu organizacyjnego. Regulamin będzie opisywał sposób, w jaki funkcjonować ma spółka i jak wyglądać mają zadania jej organizacyjnych komórek także w kontekście ich współdziałania. Z regulaminem i ze schematem organizacyjnym korespondować będą z kolei karty pracy konstruowane dla poszczególnych stanowisk. Karty takie zostaną przygotowane dla kluczowych stanowisk menedżerskich. Określą w sposób bardziej szczegółowy odpowiedzialność, kompetencje i obowiązki osób sprawujących najważniejsze funkcje kierownicze.