Po raz kolejnym przyszło mi pracować z zespołem bardzo oddanym swojej pracy, a jednocześnie mocno związanym ze sobą i silnie się wspierającym. To wielka satysfakcja, móc pracować z takimi ludźmi, a jednocześnie duża dawka przyjemności.  To także okazja do pogratulowania kadrze zarządzającej umiejętnego budowania kultury organizacyjnej, która kapitalnie wspiera takie zachowania i zachęca do stałego rozwoju. Pracowałem z zespołem zaangażowanym bezpośrednio w zarządzanie sprzedażą, samą sprzedaż oraz wspierającym działania sprzedażowe w firmie handlowej aktywnej na rynku kosmetyków, wyrobów medycznych i lekarstw.

Najistotniejszym elementem warsztatów były zagadnienia pracy zespołowej i powiązania wartości wytwarzanych na każdym stanowisku pracy. Grupa wypracowała wspaniałą misję dla swojej firmy. Uczestnicy jeszcze lepiej poznali się nawzajem i mieli okazję do szczerych uwag i komentarzy dotyczących swojej pracy i jej wkładu we wspólne dobro. Szczegółowej analizie poddane zostały także procesy pracy z zespołem handlowym, budowania autorytetu lidera i wzmacniania postaw proaktywnych w grupie. Cieszę się, że mam okazję współpracować z zespołami pełnymi zapału, chęci do zmian, ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz otwartości na innych.