Jak zmieniać organizację, by działała lepiej i sprawniej? To pytanie postawiono ekspertom zaproszonym do udziału w kolejnym spotkaniu dąbrowskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zatytułowanym „W Panel eksperckidrodze do ideału organizacji. Praktyczne klucze do sukcesu” Spotkanie odbyło się 17 czerwca 2016 roku. Rozszerzona formuła dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń to „Spotkanie dla menedżerów, którzy nie boją się zmian”. Dzięki uprzejmości i zaproszeniu władz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Konrad Bajger wspólnie z dr Beatą Barszczowską wzięli udział w panelu eksperckim, reprezentując Stowarzyszenie Interim Managers.

Występując jako Interim Managerowie opowiadaliśmy o swoich doświadczeniach związanych z potrzebami i oczekiwaniami polskiego biznesu, a także o jego otwartości na usługi menedżerskie dostępne na zewnątrz, poza organizacją. Poruszaliśmy temat trudności z jakimi zmagają się krajowi przedsiębiorcy i dyskutowaliśmy o szerokim wachlarzu kompetencji zarządczych, jakie są do dyspozycji rodzimego biznesu w gronie członków Regionu Śląskiego stowarzyszenia SIM.

fragmenty tekstu i zdjęcia za: http://www.wsb.edu.pl/w-drodze-do-idealu-organizacji-praktyczne-klucze-do-sukcesu-spotkanie-tnoik,new,mg,100.html,10063