Czy jest coś dającego większą satysfakcję jak zaproszenie do kontynuacji działań i dalsza praca z dotychczasowym klientem? Ta satysfakcja stała się moim udziałem! Z niezmiernym zadowoleniem przyjąłem zaproszenie do wznowienia warsztatów szkoleniowych i doradczych u śląskiego lidera w branży technik wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.

Tym razem z zespołami menedżerskimi pracowaliśmy nad niełatwymi relacjami z klientami, konfliktami w środowisku zawodowym oraz negocjacjami w biznesie. Dodatkowo analizie poddane zostały procesy systemów motywacyjnych oraz zarządzania projektami i planowania.