Cyfrowa jagoda to tajemnicza nazwa firmy wytwarzającej wyrafinowane oprogramowanie i aplikacje. Produkty opracowywane są na zamówienie i pod szczegółową specyfikację i wymagania klientów. Wspierają biznes w różnych branżach i oddziałują na różne biznesowe aspekty.

Pracowaliśmy wspólnie nad pracą zespołową i jej organizacją w czasie, a także nad rachunkiem kosztów i projektowym zarządzaniem.