Bardzo aktywny czas pierwszych kilku tygodni roku i pracą z zespołem menedżerskim firmy PRUiM.

Niezwykle zaangażowany zespół, bardzo otwarty na zmiany i doskonalenie. To zawsze duża satysfakcja pracować z taką grupą! Przeszliśmy wspólnie przez zagadnienia komunikacji zarządczej, przywództwa i pracy zespołowej. Dziękuję za Waszą otwartość i zaufanie 🙂