zyczenia

Otwartego serca, ufności wobec innych oraz

pewności własnych przekonań i wytrwałości na obranej drodze,

które dają siłę w wyborze dobrych decyzji

życzy Konrad Bajger