W marcu 2021 renomowana firma z branży systemów automatyki i wentylacji zaprosiła mnie do współpracy w zakresie doskonalenia umiejętności kadry menedżerskiej. Pracowałem między innymi z Product Managerami, Kierownikami Robót oraz Liderami Działów i Zespołów. Zajęcia dotyczyły wzmocnienia indywidualnych i zespołowych kompetencji uczestników w aspekcie zarządzania projektami inżynierskimi, budowania efektywnej komunikacji w zespołach, koncentrowaniu się na efektywności działań, a w konsekwencji nad podniesieniem skuteczności, terminowości i rentowności zleceń.

Kilkumiesięczny projekt zakończyliśmy w czerwcu. Wypracowaliśmy konkretne narzędzia zarządcze. Dokonaliśmy także wspólnie próby zmodyfikowania niektórych procedur regulujących firmowe procesy. Miałem okazję poznać zespół znakomitych fachowców, a jednocześnie ludzi otwartych na zmiany i wciąż doskonalących swoje umiejętności.