Początek roku to intensywne prace związane z wprowadzaniem elementów zarządzania procesowego w jednej ze spółek usługowych, wiodącego podmiotu w swej branży w regionie. Analizie poddanych zostało kilka aktywności przedsiębiorstwa, w których tworzona jest istotna wartość, a które mogą być jednocześnie źródłem dodatkowych oszczędności. Pierwszy etap to identyfikowanie deficytów i obszarów problemowych. Takich, gdzie wskazana jest interwencja lub modyfikacja, aby proces przebiegał prawidłowo, zgodnie z oczekiwaniami Zarządu i przy spełnieniu wymagań klienta.

Etap kolejny polega na opisaniu i zmapowaniu wybranych procesów oraz skomponowanie odpowiadających im procedur. Prace warsztatowe angażują szerszy zespół przedsiębiorcy. Uczestnicy włączają w konstrukcję procesów i procedur swoje doświadczenia, a jednocześnie, jako osoby czynnie zaangażowane w te procesy, są rzeczywistym motorem modyfikacji. Zajęcia będą kontynuowane także w maju. Elementem końcowym stanie się raport będący podstawą do podjęcia przez spółkę dalszych kroków odnośnie zarządzania procesowego w organizacji.