Razem ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem pracowaliśmy na zlecenie Korporacji Budowlanej, jednej z największych działających w branży budowlanej na rynku województwa podkarpackiego. Przedmiotem prac była wycena wartości spółki zajmującej się świadczeniem usług budowlanych. Wycena została przeprowadzone stosownie do postanowień standardów wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opisanych w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW), Krajowym Standardzie Wyceny Specjalistycznym (KSWS) – Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw. Zespół oparł się w wycenie przede wszystkim na podejściu dochodowym.

Podejście Income Approach wyznaczyło wartość przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału). W przypadku spółki wybraliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flows) za lata 2017-2020 opartą na przepływach przynależnych wszystkim stronom finansującym: właścicielom i wierzycielom – FCFF (Free Cash Flows to Firm).

Podejście majątkowe (Asset-Based Approach) z wykorzystaniem wartości skorygowanych aktywów netto zastosowaliśmy jedynie jako uzupełnienie metody dochodowej, która została ostatecznie zarekomendowana naszemu Zleceniodawcy.