Zakończył się I etap projektów wspierających przedsiębiorców sektora MŚP w zakresie zarządzania strategicznego oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Podstawowe problemy przed jakimi stają dziś firmy sektora MŚP to najczęściej wzrost przychodów, podniesienie rentowności, redukcja kosztów działalności oraz pozyskiwanie nowych klientów. W okolicznościach, w których przedsiębiorstwa walczą głównie o przetrwanie rzadziej jest miejsce na rozwój rozumiany np. przez wprowadzanie nowych produktów czy usług na rynek, ekspansję lub aplikowanie innowacji. Wiele firm nie ma planów rozwojowych, zachowując przekonanie, że wystarczy reagować na sygnały z otoczenia, a o sukcesie bądź porażce decyduje raczej przypadek i splot okoliczności, a nie planowane działanie i aktywne wpływanie na swoją przyszłość.

Spory odsetek przedsiębiorców, będących motorem polskiej gospodarki, nie postrzega rozwoju swojego biznesu jako działania priorytetowego. Zamiast tego firmy koncentrują uwagę na doraźnym planowaniu i funkcjonowaniu bieżącym. Bajger Consulting bierze udział w szeroko zakrojonym projekcie doradczym, którego zadaniem jest pobudzenie rozwojowe sektora MŚP poprzez działania analityczne, identyfikowanie potrzeb, diagnozę i rekomendacje rozwojowe. W projekcie weźmie udział wiele tysięcy polskich przedsiębiorstw. Część z nich już zakończyła etap wstępny i otrzymała wsparcie z zakresu analizy i diagnozy potrzeb rozwojowych zarówno dla samych przedsiębiorstw, jak i ich pracowników. Miałem przyjemność przyczynić się swoim działaniem do realizacji tych celów.