Środek roku upłynął na warsztatach i zajęciach strategicznych z zarządem i zespołem firmy serwisowej działającej w branży klimatyzacji i ogrzewania. Zespołowa praca z klientem plus skuteczna komunikacja i budowanie relacji wewnątrz firmy i wobec jej interesariuszy do tematy dominujące zajęcia szkoleniowe. Z kolei praca nad strategicznym rozwojem biznesu, kierunkami wzrostu, rynkami i klientami, do których warto kierować biznesowe zaangażowanie były analizowane i budowane podczas wspólnej pracy z zarządem spółki. Firma prowadzi działalność w całej Polsce, stąd spektrum naszych prac było bardzo rozległe.