Konrad Bajger uczestniczy, jako akredytowany w PARP doradca, w projekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Projekt angażuje polskich przedsiębiorców  z sektora MŚP wokół zagadnień rozwojowych związanych z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Na bardzo konkurencyjnych rynkach firmy poszukują wciąż nowych obszarów, w których starają się być lepsze od swoich rywali. W dobie wyrównanych kompetencji technologicznych i organizacyjnych, umiejętności zespołów pracowniczych oraz zbliżonych linii produktowych inicjatywy i projekty z zakresu CSR stają się powoli miejscem, gdzie przedsiębiorcy dostrzegają możliwości zyskania przewagi. Niezależnie od tego, firmy, jako organizacje zanurzone w środowiskach, w których prowadzą działalność, odczuwają potrzebę wspierania rozwoju obywatelskich społeczeństw. Przedsiębiorcy rozumieją, że koncentrowanie się wyłącznie na celach ekonomiczno-finansowych nie przyniesie spodziewanych korzyści w dłuższej perspektywie. Projekt Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Stwarza warunki i możliwości organizacjom do poszukiwania takich dróg rozwojowych, które, uwzględniając potrzeby ekonomiczne, sprawią, że rozwój ten będzie budował:

  • wizerunek firmy wrażliwej na sprawy społeczne i minimalizującej swój niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
  • spójność zespołów pracowniczych i ich identyfikację z firmą
  • lojalność klientów
  • siłę przedsiębiorstwa jako wiarygodnego dostawcy
  • wizerunek pracodawcy pożądanego na rynku pracy, stwarzającego przyjazne i rozwojowe środowisko pracy
  • zdolność firmy dla wspierania lokalnych inicjatyw i projektów społecznych

Projekt jest realizowany we współpacy z firmą Grupa Europart Sp. z o.o. z Lublina.