Od września do grudnia roku 2016 pracowałem z kadrą menedżerską jednej z najmocniejszych spółek działających w branży dystrybucyjnej urządzeń technicznych, przyrządów i narzędzi.  Klientem przedsiębiorstwa są duże przemysłowe firmy regionalne, spółki budowlane, instytucje, firmy wykonawcze i usługowe oraz wymagający jakości i trwałości odbiorca indywidualny. W realiach szybko i dynamicznie zmieniającej się branży spółka potrzebowała świeżości w obszarze swoich struktur organizacyjnych i modelu biznesowego. Dokonano modyfikacji struktury zależności i organizacji w firmie, czyniąc ją bardziej elastyczną na aktualne potrzeby klienta i konkurencyjne wyzwania przy jednoczesnym zaangażowaniu w proces kreowania wartości w spółce szerszego kręgu pracowników. Nadano większe znaczenie zakresom odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach oraz położono dodatkowe akcenty na cele w wymiarze ekonomiczno-finansowym. Struktura zyskała charakter bardziej macierzowy, wiążąc w procesach biznesowych liczniejsze zespoły pracownicze.

Projekt może mieć charakter rozwojowy i w najbliższym czasie oczekiwany jest jego przegląd.