Pomiędzy styczniem a czerwcem 2019 realizowałem wspólnie z biznesowym partnerem, firmą LuminarMed, bardzo duży projekt szkoleniowy dla prywatnej firmy prowadzącej usługi w branży medycznej. Przedsiębiorstwo prowadzi POZ, przychodnię, szpital wielospecjalistyczny, opiekę długoterminową, a nawet sieć aptek.

W projekcie uczestniczył bardzo duży zespół. W zajęciach brało udział blisko 60 osób mających bezpośredni kontakt z pacjentami i ich najbliższymi. Projekt obejmował także kadrę menedżerską. Jest to pierwsza część większej całości. Zajęcia dotyczyły profesjonalizmu w pracy, komunikacji i zagadnień związanych z tzw. „trudnymi zachowaniami” pacjenta w placówce medycznej. Kadra menedżerska pracowała nad aspektami zarządzania, kierowania zespołami, planowania czasu i negocjacji. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie zespołów, liczny udział i bardzo budujące komentarze i refleksje :). Kontynuacja projektu spodziewana jest jesienią.