Koniec lata i początek jesieni to ciekawy projekt wsparcia doradczego i szkoleniowego w budowaniu wartości i porządkowaniu strategii w firmie dystrybucyjnej działającej w branży artykułów elektrotechnicznych. Seria spotkań konsultacyjnych z właścicielem spółki zaowocowała wypracowaniem szeregu działań i celów w obszarze rozwoju strategicznego. Z kolei zajęcia warsztatowe z zespołem to doskonalenie komunikacji biznesowej oraz wzmacnianie spoistości wewnętrznej grupy i pracy zespołowej.

Serdecznie dziękuję, że mogłem przyczynić się wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółki i że mogliśmy wspólnie wypracować nowe kierunki jej rozwoju.