Przez dwa ostatnie miesiące pracowałem z zespołem sprzedażowym jednej z największych regionalnych firm działających w branży dystrybucyjnej urządzeń technicznych.  Doradcy i Przedstawiciele Handlowi przedsiębiorstwa działają na rynku dużych produkcyjnych firm w regionie, spółek budowlanych, firm wykonawczych i usługowych.

Celem projektu było zaimplementowanie w zespole skutecznych nawyków planowania działań, segmentacji klientów, poszukiwaniu nowych odbiorców i rynków oraz doskonalenie metod i technik sprzedaży, a w tym budowania relacji. Praca w projekcie nastawiona była w pierwszej części na działania w grupie, gdzie ćwiczone były głównie zagadnienia związane z psychologią sprzedaży i omawiane ciekawe przypadki płynące z praktyki zawodowej Sprzedawców. W kolejnych tygodniach pracowałem z Handlowcami indywidualnie, doskonaląc ich warsztat pracy podczas bezpośrednich wizyt u klientów oraz analizując wyniki i planując kolejne działania sprzedażowe.

Efektem pracy był wzrost sprzedaży w spółce oraz podniesienie umiejętności i kompetencji Handlowców w zakresie planowania swojej pracy oraz prowadzenia całego procesu sprzedaży, budowania i utrzymywania relacji oraz retencji portfela klientów. Projekt może doczekać się w niedalekiej przyszłości swojej kontynuacji.