Środowisko firmy inżynierskiej, gdzie pojawiają się co rusz nowe wyzwania i gdzie projekty z rzadka są do siebie podobne wymaga nieprzeciętnego zaangażowania i nieprzeciętnych umiejętności. Tym większa to dla mnie satysfakcja, że zostałem zaproszony przez właściciela, Andrzeja Bijaka, i mogłem włączyć się w proces budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Pracowaliśmy wspólnie nad zagadnieniami strategii, precyzowaliśmy główne strumienie przychodów i segmenty klientów, analizowaliśmy wewnętrzne procesy i wyzwania organizacyjne stojące przed firmą.

Właściciel rozwija przedsiębiorstwo w wielu kierunkach, dbając zarówno o stronę technologiczną, infrastrukturę i przyrost umiejętności, ale także o czynniki wzmacniające zespół, jego identyfikację z firmą i motywację. Zakład jest na najlepszej drodze, aby stać się, zgodnie zw swoją misją, najlepszą firmą i pracodawcą w swojej branży w lokalnym środowisku.