Jesienią miałem zaszczyt pracować z właścicielami prowadzącymi biznes w zakresie usług projektowania i szycia. Działają na bardzo wymagającym rynku, gdzie kryterium ceny odbierane jest jako szczególnie silny wyróżnik. Wspólne działania koncentrowały się na przygotowaniu planów strategicznego rozwoju firmy. Uporządkowanie strumieni przychodów i rentowności, przeliczenie tych wielkości na kanały sprzedaży oraz harmonogramowanie aktywności niezbędnych dla realizacji celów finansowych to kluczowe obszary naszej pracy. Ambitne plany właścicieli i ich osobiste zaangażowanie dają silne podstawy do realizacji przyjętych zamierzeń.