Wspólnie z zespołem firmy szkoleniowej wypracowaliśmy schematy i metody pracy związane z planowaniem, pozyskiwaniem, organizacją i realizacją kontraktów w branży.

Wiele konkretnych wniosków i aplikowanych pomysłów!