Kolejne dwa miesiące wspólnej pracy z kadrą zarządzającą Generalnego Wykonawcy inwestycji budowlanych. Firma specjalizuje się w projektach mieszkaniowych i biurowych. Organizacja procesów w spółce oraz podział odpowiedzialności pomiędzy kluczowych menedżerów to główne obszary naszego działania. A efektem stała się większa sprawność operacyjna i oszczędność czasu. Poza tym wzrost jakościowy i minimalizacja ryzyk towarzyszących codziennej aktywności.