Konrad Bajger podpisał z Grupą Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. umowę na działania kontrolne dotyczące projektów realizowanych w ramach Priorytetu II PO KL.  Audyty projektów szkoleniowych i edukacyjnych rozpoczęły się w marcu. Prace prowadzone są zgodnie z:

 

  • art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
  • § 19 ust. 1 umów o dofinansowanie realizacji projektów
  • umową zawartą pomiędzy PARP a Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. dotyczącej realizacji przedsięwzięcia „Kontrola projektów realizowanych w ramach Priorytetu II PO KL”

Celem działań audytorskich jest weryfikacja zgodności realizacji projektów z umowami o dofinansowanie realizowanymi w ramach

  • Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
  • Poddziałanie 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” – wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu