W końcu roku 2013 firma Bajger Consulting rozpoczęła współpracę z Marketing Research Group nad projektem dotyczącym opracowania, koordynacji i wdrożenia strategii dla przedsiębiorstwa działającego w branży spożywczej. Przedsiębiorstwo jest szybko rozwijającym się podmiotem rozszerzającym systematycznie kanały sprzedaży oraz asortyment swoich produktów.

Zakres prac obejmuje między innymi:

  • Opracowanie koncepcji i głównych kierunków rozwoju
  • Audyt strategiczny organizacji
  • Opracowanie strategii
  • Działania organizacyjno-prawne
  • Budowa wizerunku i tożsamości firmy
  • Działania marketingowe i promocyjne

Prace w projekcie przewidziane zostały na około półtora roku.