We wtorek, 23 maja, miał miejsce w Katowicach jeden z kilku ogólnopolskich Kongresów Dyrektorów Finansowych. Impreza wraz z konkursem na Dyrektora Finansowego Roku są inicjatywami niekomercyjnymi, powstałymi we współpracy: Stowarzyszenia ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Grupy Euler Hermes – wiodącego ubezpieczyciela należności handlowych, a także najbardziej opiniotwórczego ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita. Głównym celem pięciu Kongresów jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. Jest to największe tego typu wydarzenie organizowane dla dyrektorów finansowych w Polsce. Osią  Kongresu są merytoryczne prezentacje oraz panele dyskusyjne. Wybitni eksperci wspólnie z przedstawicielami biznesu analizują wyzwania, jakie firmy muszą podejmować w codziennej pracy oraz dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w sposobie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 

Konrad Bajger wziął udział w katowickim Kongresie jako panelista w panelu dyskusyjnym „Sprzedaż a ryzyko. Innowacyjność a nieprzewidywalność rynku – czy w biznesie jest miejsce na zagadki?”. W szacownym gronie przedstawicieli biznesu, środowiska prawniczego i członków ACCA rozważaliśmy różne aspekty ryzyka towarzyszące codzienności biznesowej, poszukiwaniu szans i osłabianiu zagrożeń.