isrKonrad Bajger uczestniczy, jako akredytowany w PARP doradca i trener, w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania.

W projekcie zaangażowane są polskie przedsiębiorstwa  z sektora MŚP dotknięte skutkami stagnacji gospodarczej. Zadania doradcze polegają na wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań systemowych pozwalających na prowadzenie działań rozwojowych wobec firm i ich pracowników. Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) dzięki wczesnej identyfikacji problemów umożliwia podjęcie interwencji i prowadzenie działań stabilizujących sytuację przedsiębiorcy i pracowników, ale przede wszystkim nakierowany jest na znalezienie i uruchomienie pokładów rozwojowych w przedsiębiorstwach.  Usługa, której celem jest złagodzenie negatywnych skutków stagnacji gospodarczej opiera się na opracowaniu i wdrażaniu działań wspierających podzielonych na 4 etapy:

Etap I – Identyfikacja zagrożeń – czynników i przyczyn osłabiających dynamikę przedsiębiorstwa na rynku

Etap II – Opracowanie diagnozy stanu rzeczy – analiza sytuacji wewnętrznej firmy oraz jej pozycji konkurencyjnej

Etap III – Kompleksowa synteza prowadząca do stworzenia Planu Rozwoju w przedsiębiorstwie – wyznaczenie kierunku działań naprawczych lub rozwojowych

Etap IV – Wdrożenie i realizacja – podjęcie działań szkoleniowych i doradczych

Projekt jest realizowany we współpracy z firmą WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Wolyn Consulting i Grupą Europart Sp. z o.o. z Lublina.