Pierwszego września miałem zaszczyt gościć w siedzibie firmy SLET w Będzinie na jej dumnym jubileuszu 35-o lecia!

Panie Prezesie i wszyscy Pracownicy!

Przyjmijcie, proszę, życzenia dynamicznego rozwoju Waszej Firmy. Życzę Wam wszystkim, aby lata do kolejnego, i następnego, i jeszcze dalszego jubileuszu pełne były dostatku. Życzę Wam wielu zadowolonych i wdzięcznych klientów oraz dużo satysfakcji ze środowiska pracy. Wasz trud, zaangażowanie i niezbędne poświęcenie niech budują nieustannie, mimo rozmaitych zagrożeń, jakie piętrzy dzisiaj współczesny rynek, siłę i przewagę Waszej firmy. Życzę Wam, abyście z tych dokonań czerpali inspirację do dalszych działań.