logo_sim_new logo

Konrad Bajger został członkiem zwyczajnym stowarzyszenia SIM (Interim Managers). Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i promocja w przestrzeni publicznej idei interim managementu. Stowarzyszenie dzieli się również swoją wiedzą i doświadczeniem oraz prowadzi aktywność nakierowaną na wzmacnianie kwalifikacji i umiejętności kadr menedżerskich. Większość projektów doradczych realizowana w ramach Bajger Consulting miała i ma właśnie charakter interim management.

Interim Manager, osoba z zewnątrz, działa na rzecz organizacji biznesowej i jest związany kontraktem, umową lub inną formą zobowiązania do osiągnięcia konkretnych, ustalonych z przedsiębiorcą rezultatów biznesowych. W odniesieniu do zamierzonego efektu swoich działań partycypuje także często w ryzyku związanym w sposób naturalny z działalnością biznesową. Najważniejszym, wymiernym czynnikiem opisującym zaangażowanie Interim Managera jest podniesienie wartości firmy w konkretnym obszarze jej biznesowego modelu.

Konrad Bajger działa w Śląskim Kole SIM na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców oraz zachęcenia ich do szerokiego wykorzystywania idei interim managementu w zarządzaniu swoimi firmami. Koło stawia sobie także za cel ochronę i wspieranie interesów menedżerów oraz wzrost poczucia ich bezpieczeństwa zawodowego.