Druga połowa września to intensywna praca dla jednej ze spółek działających w branży elektroenergetycznej w województwie lubelskim. Zarząd przedsiębiorstwa zdecydował się na wdrożenie działań zmierzających do wzmocnienia motywacji swoich zespołów pracowniczych i ich integracji w ramach firmy. Podczas kilkudniowych warsztatów pracowaliśmy wspólnie nad identyfikacją i opisem najistotniejszych aspektów, w ramach których spółka może uzyskać najszybsze efekty motywacyjne. Poszukiwaliśmy takich elementów, które są istotne dla pracowników zespołów wykonawczych, a jednocześnie mogą stawać na przeszkodzie w płynności wykonywania pracy oraz obniżają satysfakcję. Z drugiej strony precyzowaliśmy te zachowania i przyzwyczajenia w zespołach, które wpływają niekorzystnie na atmosferę pracy, jej efektywność oraz jakość z punktu widzenia zarządzających firmą.

Zarządowi zależało także na poprawieniu komunikacji i wprowadzeniu skutecznej wymiany informacji pomiędzy zespołami wykonawczymi, a kadrą menedżerską. Wprowadzone będą rozwiązania budujące atmosferę zaufania i zachęcające pracowników do prezentowania swoich opinii dotyczących warunków pracy i rekomendacji jej usprawnienia. Z kolei menedżerowie będą mieć możliwość zwrotnego podzielenia się z pracownikami swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami dotyczącymi ich postaw i zachowań w miejscu pracy oraz jakości wykonywanych zadań. Efektem tych działań jest opracowanie Systemu Motywacyjnego oraz Oceny Okresowej w spółce oraz rekomendacje wdrożeniowe. Projekt w części wdrożeniowej będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości.