SONY DSC

Bajger Consulting bierze udział w projekcie doradczo-seminaryjnym adresowanym do grupy spółek PGZ SA działających w województwie śląskim. Celem projektu jest przekazanie wsparcia doradczego i szkoleniowego kadrom zarządzającym różnych szczebli organizacyjnych. Realizacja programu szkoleniowego wspiera trwającą integrację przedsiębiorstw zarówno na gruncie formalnym jak i organizacyjnym oraz obejmuje kolejne obszary współpracy poszczególnych spółek. Może stanowić także pierwszy krok na drodze do budowania w przedsiębiorstwach zasobów kadry rezerwowej. Efekt integracji i unifikacji metod kierowania przy zastosowaniu narzędzi ISA (Indywidualna Strategia Adaptacyjna) i IPD (Indywidualny Plan Działania) obejmuje szereg działań doradczych i warsztatowych w zakresie przekazania i zbudowania wiedzy oraz dostarczenia praktycznych umiejętności zespołom kadr menedżerskich spółek objętych programem.

W ramach projektu zachowywana jest odrębność poszczególnych podmiotów i ich zindywidualizowane potrzeby. Budowana jest jednocześnie wspólnie akceptowana kultura organizacyjna i model sprawowania funkcji kierowniczych. Działania szkoleniowe i doradcze są dostosowane do oczekiwanego tempa integracji podmiotów, zakresu ich potrzeb i z poszanowaniem odrębności w ich bieżącym funkcjonowaniu.

Projekt koordynuje Krzysztof Stadler, właściciel i założyciel Marketing Research Group.