Branża wspierająca ochronę środowiska i uczestnicząca w procesie poprawy ekologicznych deficytów we współczesnym świecie to dzisiaj wielkie wyzwanie. Firmy działające w obszarze zagospodarowania i skutecznego recyklingu odpadów mają przed sobą poważną i wzniosłą misję, ale też borykają się z niemałą liczbą ograniczeń, regulacji, a czasem także niezrozumienia.

Przez pierwszy kwartał roku 2019 miałem przyjemność pracować z kadrą menedżerską jednej z wiodących na terenie województwa śląskiego firm zaangażowanej w wykorzystanie biodegradowalnych nieczystości. Jestem pod wielkim wrażeniem wizji i planów strategicznych przedsiębiorstwa. W szczególności mama tu na myśli zamiary i działania zmierzające do zbudowania nowoczesnych linii technologicznych mających posłużyć maksymalnemu wykorzystaniu odbieranych odpadów w celu ich przetworzenia do dalszego wykorzystania np. pod postacią humusów i nawozów.

Zajęcia dotyczyły zagadnień budowania przywództwa, zarządzania przedsiębiorstwem, kierowania ludźmi i komunikacji menedżerskiej.