Udziałem w sesji Train the Trainers 2 zakończyłem swoją pracę w drodze do uzyskania statusu Certyfikowanego Trenera BNI. Oprócz stałych paneli edukacyjnych w grupie BNI Zagłębie będę mieć przyjemność prowadzić warsztaty W1 do W6 dla koleżanek i kolegów z całej naszej organizacji. Dla nowych, wstępujących do BNI, także szkolenia MSP.

Do zobaczenia na szkoleniach i warsztatach!